Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Struktura poskytované péče

Zdravotní péče:

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PL Petrohrad) je zařízení o 150 lůžkách. Sestává z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 stanic. PL Petrohrad poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo toto spádové území. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18 roku věku, v nepřetržitém provozu.

K diagnostické či léčebné hospitalizaci je pacient obvykle přijat na základě doporučení ambulantního specialisty, praktického lékaře, lékaře LSPP nebo RZP, či překladem z jiného zdravotnického zařízení.

V PL Petrohrad je poskytována komplexní psychiatrická péče.

Výjimku tvoří následující stavy:

Závažná somatické komorbidita, obtížně řešitelná v podmínkách následné péče. Akutní intoxikace či odvykací stav. Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách. Návykové a impulsivní poruchy. Sexuální dysfunkce, poruchy sexuální identity a preference. V PL Petrohrad se neprovádí elektrokonvulzivní léčba.

Těžištěm péče v PL Petrohrad jsou zejména tyto diagnostické kategorie:

 • Organické duševní poruchy (např. demence).
 • Psychotické stavy, schizofrenní onemocnění.
 • Reakce na stres a poruchy adaptace.

Komplementy:

Ergoterapie:

Nabízené aktivity zahrnují:

 • resocializaci (nácvik denních činností)
 • dřevomodelářskou dílnu
 • keramickou dílnu
 • výtvarné dílny
 • zahradnickou činnost

Sociální služby:

Sociální pracovníci poskytují poradenskou činnost v oblasti sociální a právní problematiky. Provádějí sociální prevenci, podle potřeby objektivizují sociální situaci u pacientů.

Psychoterapie:

Psychoterapie je prováděna pod vedením klinického psychologa. Je členěna na skupinovou a individuální. Skupinová psychoterapie je členěna na skupinu psychotiků a na skupinu pacientů s poruchou poznávacích funkcí.

 

Poradní orgány ředitele:

Statut Nutriční komise zde ke stažení

Statut Týmu kvality péče zde ke stažení

 

Důležité kontakty:

příjmová stanice - ženy

Tel.: lékař: 415 236 112

sestra: 415 236 110

příjmová stanice - muži

Tel.: lékař: 415 236 101

sestra: 415 236 113