PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Informace pro návštěvy

Doporučená doba návštěv je každou středu 13:30 - 15:30 hodin,nedělio svátcích v době od 10:00 do 11:30 hodin a od 13:30 do 16:30 hodin. Návštěvy nezletilým osobám nedoporučujeme, možné jsou pouze v doprovodu jiné plně svéprávné dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu návštěvy zodpovědnost, a to vždy po předchozím projednání a se souhlasem ošetřujícího lékaře. Personál má právo, v případě naléhavé situace, návštěvu přerušit! Ředitel léčebny je oprávněn z provozních, hygienických, epidemických či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.

Aktuálně platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV!!! zde ke stažení

Současně Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem doporučila všem statutárním zástupcům zdravotnických zařízení lůžkové péče, aby nařídili ZÁKAZ NÁVŠTĚV více informací zde  

Po příchodu do Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, Vás prosíme při návštěvě o dodržování následujících pravidel zde ke stažení

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo