Menu
PL Petrohrad

Kontakt senioři

Ing. Ladislav Henlín

ředitel

Tel.: 415 236 136, 602 180 470

e-mail: ladislav.henlin@plpetrohrad.cz

 

Bc. Jaroslava Sekretová

náměstek pro ekonomiku a provoz

Tel.: 415 236 166, 602 947 188

e-mail: jaroslava.sekretova@plpetrohrad.cz

 

MUDr. Iveta Geisselová

náměstek pro léčebně preventivní péči – zástupce ředitele

Tel.: 415 236 105, 777 509 569

e-mail: iveta.geisselova@plpetrohrad.cz

 

Mgr. Iva Metličková

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči / manažerka kvality

Tel.: 415 236 163, 725 522 666

e-mail: iva.kasparkova@plpetrohrad.cz

 

Bc. Hana Jamborová

personální oddělení

Tel: 415 236 121

e-mail: hana.jamborova@plpetrohrad.cz

 

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025