PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Návštěvy ve zdravotnickém zařízení

Návštěvy pacientů

Aktuálně platí dále specifikovaná pravidla pro realizaci NÁVŠTĚV ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb - zde. O těchto pravidlech rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR přiloženým mimořádným opatřením. 

Současně došlo pro návštěvy pacientů ke stanovení dalších režimových opatření, která jsou potřeba též dodržovat - zde.

Návštěva v zařízení následné a dlouhodobé péče: 

Návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče jsou možné pouze při splnění podmínky jedné z následujících možností: 

  • osoby absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:
    i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,  pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    ii)  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,        nebo
    iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,  
  • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou 2 dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Datum vložení: 8. 6. 2021 7:00
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2021 11:11
Autor: Správce Webu

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo