PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV!!!

Zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace v souvislosti s pandemií COVID-19 platí od 22. 11. 2021 do odvolání

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

v celé Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci. 

 

Pro hospitalizované pacienty lze nechat na vrátnici drobné balíčky, které personál osobně hospitalizovanému pacientovi předá. 

Stále Vám umožňujeme spojení se s Vaší blízkou osobou, která je nyní hospitalizována u nás v léčebně, pomocí ON-LINE PŘENOSU - více informací zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návštěvy jsou umožněny pouze  ve zcela výjimečných případech (např. opatrovníkovi pacienta či osobě blízké pacienta v terminálním stádiu), vždy však na základě rozhodnutí lékaře, avšak za splnění a dodržování níže uvedených podmínek.

Návštěva musí doložit jednu z následujících skutečností:

 1. doklad o absolvování RT-PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo POC antigenního testu ne staršího než 24 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem. Akceptovány jsou pouze testy provedené ve zdravotnickém zařízení.
 2. doklad o očkování (národní certifikát v písemné podobě), dostupný na portále https://ocko.uzis.cz;
  • u dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky
  • u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace.

             Od obou očkování nesmí uplynout déle než 9 měsíců.

 1. doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu).

Návštěva nesmí mít:

 1.   nařízenou karanténu
 2.   žádné příznaky infekčního onemocnění.

Návštěva musí:

 1. mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor třídy FFP2/KN95, (dle mimořádného opatření zde)
 2. mít po celou dobu pobytu v areálu PL Petrohrad zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2, KN95
 3. při pohybu v areálu PL Petrohrad dodržovat od dalších návštěvníků rozestupy minimálně 2 metry,
 4.  respektovat a řídit se pokyny personálu.

Návštěva je u umožněna v počtu maximálně dvou osob, a to na doporučenou dobu maximálně  30 minut s tím, že přímo u lůžka může být doba zkrácena.

Známky infekce či odmítnutí dodržovat hygienická opatření jsou důvodem nepovolení vstupu do léčebny/na oddělení.

Antigenní ani jiné testy pro veřejnost NEPROVÁDÍME!!!

Prosíme Vás, abyste respektovali a dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny. Snažíme se chránit naše pacienty, pracovníky a také Vás.

Moc Vám děkujeme. 

Doporučená doba návštěv je každou středu od 13:30 do 15:30 hodin, v neděli a o svátcích v době od 10:00 do 11:30 hodinod 13:30 do 16:30 hodin. Návštěvy nezletilým osobám nedoporučujeme, možné jsou pouze v doprovodu jiné plně svéprávné dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu návštěvy zodpovědnost, a to vždy po předchozím projednání a se souhlasem ošetřujícího lékaře. Personál má právo, v případě naléhavé situace, návštěvu přerušit! Ředitel léčebny je oprávněn z provozních, hygienických, epidemiologických či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.

 

Datum vložení: 19. 11. 2021 7:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2021 12:41
Autor: Správce Webu

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo