PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Aktuálně

ZRUŠENÍ TERMÍNU - KOUZELNÝ KLÍČ

Datum: 27. 3. 2020

ZRUŠENÍ TERMÍNU
Vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení

ZÁKAZ NÁVŠTĚV - Příkaz ředitele 3/2020

Datum: 10. 3. 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
V souvislosti s nepříznivým vývojem celosvětové epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 a s jeho potvrzeným výskytem na území ČR. VYHLAŠUJI s účinností od 10. 3. 2020 zákaz návštěv pacientů, a to až do odvolání.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Datum: 10. 3. 2020

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních.

PF 2020

PF 2020

Datum: 19. 12. 2019

Přejeme Vám Perfektní, Parádní a Prima rok 2020.

Akreditace pro vzdělávání

Datum: 15. 10. 2019

Lékař - Vzdělávání v základním kmeni - psychiatrickém
Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. získává oprávnění k provádění vzdělávání v základním kmeni - psychiatrickém. Akreditace byla udělena do 27. 9. 2024. 

Adiktolog

Datum: 26. 9. 2019

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru.

Terénní všeobecná sestra se specializací v psychiatrii

Datum: 17. 4. 2019

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak