PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Informace pro návštěvy

Aktuálně platí dále specifikovaná pravidla pro realizaci NÁVŠTĚV ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb zde. O těchto pravidlech rozhodla vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zároveň upozorňujeme na možnost úpravy opatření v léčebně, a to vždy dle aktuální epidemiologické situace. 

Návštěva v zařízení následné a dlouhodobé péče: 

Návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče jsou možné pouze při splnění podmínky jedné z následujících možností: 

  • doložit negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin,
  • doložit, že v době ne delší než  90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,
  • prokázat se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let věku), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Stále Vám umožňujeme spojení se s Vaší blízkou osobou, která je nyní hospitalizována u nás v léčebně, pomocí ON-LINE PŘENOSU - více informací zde.

 

Doporučená doba návštěv je každou středu od 13:30 do 15:30 hodin, v neděli a o svátcích v době od 10:00 do 11:30 hodinod 13:30 do 16:30 hodin. Návštěvy nezletilým osobám nedoporučujeme, možné jsou pouze v doprovodu jiné plně svéprávné dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu návštěvy zodpovědnost, a to vždy po předchozím projednání a se souhlasem ošetřujícího lékaře. Personál má právo, v případě naléhavé situace, návštěvu přerušit! Ředitel léčebny je oprávněn z provozních, hygienických, epidemiologických či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.

Po příchodu do Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, Vás prosíme při návštěvě o dodržování následujících pravidel zde ke stažení

 

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo