PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Týdny pro duševní zdraví 2019

Na konci září se naše léčebna zapojila do projektu "Týdny pro duševní zdraví", který má pomoci zlepšit komunikaci mezi veřejností a odborníky v oblasti psychiatrie a zmírnit stigmatizaci oboru. Mimo jiné jsme se pokusili přinést toto téma i mezi studenty středních škol. Spolu s peer konzultantkou Psychiatrické léčebny Petrohrad, p. o. Mgr. Hanou Kafkovou jsme navštívily studenty SOŠ v Podbořanech a studenty gymnázia v Žatci. Obě besedy byly příjemné, studenti se zapojili, zaujaly je zejména reálné zkušenosti lidí s duševním onemocněním, jejich vidění světa, ptali se na charakteristiku jednotlivých potíží či možnosti léčby i prevence.

Myslím, že se nám podařilo stále stigmatizovanou tématiku "polidštit", vzbudit zájem i u mladých lidí (i pedagogů) a výsledkem je i plán možné další spolupráce. 

TS

MUDr. Taťána Suchánková Kočí

V rámci projektu "Týdny pro duševní zdraví" jsme dále navštívili 30. ročník multižánrového festivalu Babí léto v Bohnicích, kde jsme představili a prezentovali naše zařízení široké veřejnosti.

B B1B2B3

Abychom oslovili i veřejnost z užšího okolí našeho zařízení, navštívili jsme IX. ročník podzimní slavnosti úrody "Jablečný den" na zámku v Krásném Dvoře. Návštěvníci této akce tak měli příležitost navštívit náš stánek a promluvit si se specializovanými zdravotními sestrami z našeho zařízení o problémech na téma duševní zdraví.

JDJB1

Nakonec jsme se v úterý 1. října zúčastnili "Dnů sociálních služeb" v Podbořanech, kde proběhla prezentace jednotlivých neziskových i státních organizací. Za Psychiatrickou léčebnu Petrohrad p. o., jsme všech představili novou službu Terénní mobilní tým, který funguje od ledna 2019 a poskytuje individualizovanou péči vážně duševně nemocným lidem v regionu Lounska, Žatecka a Podbořanska.

SS

Divadlo Pod kapličkou

DIVADLO POD KAPLIČKOU

Naše loutkové divadlo POD KAPLIČKOU slaví letos významné jubileum. V léčebně funguje přenosné divadlo už 15 sezónu.

Během roku odehrajeme vždy několik představní pro malé i velké diváky. Pravidelně vystupujeme na naší Zahradní slavnosti. Každoročně hrajeme též v domově pro seniory v Podbořanech. Naši divadelní terapeutickou práci prezentujeme také na letních festivalech v okolí, či besídkách pro děti.

Jsme rádi, že se nám daří prostřednictvím divadla, loutek a loutkoherců rozdávat radost a pohodu.

Zkušenosti nám ukazují, že divadelní aktivity jsou účinným terapeutickým prvkem pro naše pacienty. Užitečnost spočívá zejména v mobilizaci jejich aktivity, motivaci, vytrvalosti a kreativity. Napomáhá pacientům k budování vlastních sociálních kompetencí a přispívá ke skupinové kooperaci.

Zároveň je to jedna z možností, jak psychiatrické pacienty více integrovat do života společnosti.

Divadlo

15. 6. 2019     27 Zahradní slavnost 2019 v Psychiatrické léčebně Petrohrad, p. o. (loutková pohádka ČERTOVO KOPEJTKO) I letošní Zahradní slavnost se neobešla již tradičně bez loutkového divadelního představení. Tentokrát s pohádkou „Čertovo kopejtko“.

d

15. 5. 2019 Festival NA HLAVU v Ústí na Labem (loutková pohádka ČERTOVO KOPEJTKO).V rámci regionálního festivalu na Hlavu, který pořádá Národní ústav duševního zdraví, zahrál náš loutkový divadelní spolek pro děti ze základní školy z Ústí nad Labem pohádku „Čertovo kopejtko“.

d2

5. 12. 2018     Mikulášská besídka (loutková pohádka ČERTOVO KOPEJTKO)

I v letošním roce zahrálo naše loutkové divadlo Pod kapličkou již tradičně v rámci Mikulášské besídky pořádané Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, p. o. a obcí Petrohrad loutkovou pohádku. Tentokrát náš loutkoherecký spolek zahrál zbrusu novou pohádku „Čertovo kopejtko“.

d3

25. 6. 2018 Doupovský Jarmark v Podbořanech (loutková pohádka KAŠPÁREK BÁSNÍKEM).

Na Meditační zahradě u kostela Božího Spasitele v Podbořanech proběhl v sobotu 26. května Doupovský jarmark. V rámci této akce zahrál náš divadelní spolek pohádku „Kašpárek básníkem“.

d4

16.06.2018     26 Zahradní slavnost 2018 v Psychiatrické léčebně Petrohrad, p. o. (loutková pohádka KAŠPÁREK BÁSNÍKEM).

Na letošní zahradní slavnosti jsme účinkovali s pohádkou, která u dětí sklízí velký úspěch. Louková pohádka přilákala především ty nejmladší diváky. Během dvou přestavení loutkovou pohádku shlédlo téměř 100 dětí.

d5

1. 6. 2018 Mezinárodní den děti v Domově pro seniory v Podbořanech (loutková pohádka KAŠPÁREK BÁSNÍKEM).

V rámci dětského dne zahrálo naše loutkové divadlo Pod kapličkou již tradičně v Domově pro seniory v Podbořanech loutkovou pohádku „Kašpárek básníkem“. Pohádka sklidila velký úspěch, děti se loučily dlouhým potleskem. Po představení si děti mohly vyzkoušet vést loutky a na závěr se s loutkami a herci vyfotili a rozloučili.

d6                                              

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak