PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Ač jsme nedoufali a trochu se i báli, dne 4. 12. 2020, i přes nepříznivou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, nečekaně do léčebny přiletěl Mikuláš a anděl v doprovodu několika čertů. Všichni byli moc hodní a nám se všem líbili. Vše dobře dopadlo, nikoho si čertíci do pekla neodnesli. A Vy se můžete podívat, kdo, že to k nám letos vlastně přiletěl.                              

                                            M 2020      č 2020                                                            

V nepříznivé době, koronavirové pandemii, jsme se rozhodli, že našim pacientům, ale i zaměstnancům, zajistíme nějaké malé předvánoční rozptýlení. Dne 11. 12. 2020 zavítal do Psychiatrické léčebny v Petrohradě na předvánoční antidepresivní přepadovku CIRKUS PACIENTO se svým cirkusovým týmem.

logo 

Tentokrát se představili se zbrusu novým představením, kde hlavní roly hrál modrý kůň Marco. Protože se jednalo o předvánoční vystoupení, nechyběly samozřejmě vánoční koledy, skvělý humor, ale také modrý vánoční strom přání, který jsme obdrželi na památku. Vše se odehrávalo venku na nádvoří léčebny. Naši pacienti i zaměstnanci měli možnost  se vystoupení osobně účastnit nebo jen letmým pohledem pohlédnout z okna.

A co symbolizuje modrý kůň, popsal Martin Fojtíček, zakladatel Ledovce a dnes garant reformy psychiatrie v Plzeňském kraji, následovně: „Stal se symbolem deinstitucionalizace v oblasti péče o duševní zdraví. Na konci 70. let si takového koně postavili pacienti Psychiatrické nemocnice v Terstu.“

Malou ochutnávku předvánočního rozptýlení přikládáme alespoň ve formě pár fotografií. Snad budete spokojeni stejně tak, jako jsme byli MY.

Mnohokrát děkujeme celému týmu CIRKUSU PACIENTO za návštěvu našeho zařízení a budeme se těšit opět na viděnou.

         Foto 1  Foto 2

        Foto 4   Foto 3  

              

Divadlo Pod kapličkou

DIVADLO POD KAPLIČKOU

Naše loutkové divadlo POD KAPLIČKOU slaví letos významné jubileum. V léčebně funguje přenosné divadlo už 15 sezónu.

Během roku odehrajeme vždy několik představní pro malé i velké diváky. Pravidelně vystupujeme na naší Zahradní slavnosti. Každoročně hrajeme též v domově pro seniory v Podbořanech. Naši divadelní terapeutickou práci prezentujeme také na letních festivalech v okolí, či besídkách pro děti.

Jsme rádi, že se nám daří prostřednictvím divadla, loutek a loutkoherců rozdávat radost a pohodu.

Zkušenosti nám ukazují, že divadelní aktivity jsou účinným terapeutickým prvkem pro naše pacienty. Užitečnost spočívá zejména v mobilizaci jejich aktivity, motivaci, vytrvalosti a kreativity. Napomáhá pacientům k budování vlastních sociálních kompetencí a přispívá ke skupinové kooperaci.

Zároveň je to jedna z možností, jak psychiatrické pacienty více integrovat do života společnosti.

Divadlo

Mikulášská besídka

Již dlouhodobě spolupracuje Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. se Základní školou a mateřskou školou Petrohrad. Tradičně jsme jako každý rok společně uspořádali
dne 5. 12. 2019 Mikulášskou besídku.

Mikulášskou besídku úspěšně zahájilo naše loutkové divadlo Pod kapličkou se zbrusu novou „Vánoční čertovskou pohádkou“. Poté následovalo představení děti
ze ZŠ a MŠ Petrohrad. 

A co by bylo za Mikulášskou besídku bez Mikuláše, anděla a čertů. O to se postarali klienty našeho zařízení.

15. 6. 2019     27 Zahradní slavnost 2019 v Psychiatrické léčebně Petrohrad, p. o. (loutková pohádka ČERTOVO KOPEJTKO) I letošní Zahradní slavnost se neobešla již tradičně bez loutkového divadelního představení. Tentokrát s pohádkou „Čertovo kopejtko“.

d

15. 5. 2019 Festival NA HLAVU v Ústí na Labem (loutková pohádka ČERTOVO KOPEJTKO).V rámci regionálního festivalu na Hlavu, který pořádá Národní ústav duševního zdraví, zahrál náš loutkový divadelní spolek pro děti ze základní školy z Ústí nad Labem pohádku „Čertovo kopejtko“.

d2

5. 12. 2018     Mikulášská besídka (loutková pohádka ČERTOVO KOPEJTKO)

I v letošním roce zahrálo naše loutkové divadlo Pod kapličkou již tradičně v rámci Mikulášské besídky pořádané Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, p. o. a obcí Petrohrad loutkovou pohádku. Tentokrát náš loutkoherecký spolek zahrál zbrusu novou pohádku „Čertovo kopejtko“.

d3

25. 6. 2018 Doupovský Jarmark v Podbořanech (loutková pohádka KAŠPÁREK BÁSNÍKEM).

Na Meditační zahradě u kostela Božího Spasitele v Podbořanech proběhl v sobotu 26. května Doupovský jarmark. V rámci této akce zahrál náš divadelní spolek pohádku „Kašpárek básníkem“.

d4

16.06.2018     26 Zahradní slavnost 2018 v Psychiatrické léčebně Petrohrad, p. o. (loutková pohádka KAŠPÁREK BÁSNÍKEM).

Na letošní zahradní slavnosti jsme účinkovali s pohádkou, která u dětí sklízí velký úspěch. Louková pohádka přilákala především ty nejmladší diváky. Během dvou přestavení loutkovou pohádku shlédlo téměř 100 dětí.

d5

1. 6. 2018 Mezinárodní den děti v Domově pro seniory v Podbořanech (loutková pohádka KAŠPÁREK BÁSNÍKEM).

V rámci dětského dne zahrálo naše loutkové divadlo Pod kapličkou již tradičně v Domově pro seniory v Podbořanech loutkovou pohádku „Kašpárek básníkem“. Pohádka sklidila velký úspěch, děti se loučily dlouhým potleskem. Po představení si děti mohly vyzkoušet vést loutky a na závěr se s loutkami a herci vyfotili a rozloučili.

d6                                              

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo