PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Ač jsme nedoufali a trochu se i báli, dne 4. 12. 2020, i přes nepříznivou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, nečekaně do léčebny přiletěl Mikuláš a anděl v doprovodu několika čertů. Všichni byli moc hodní a nám se všem líbili. Vše dobře dopadlo, nikoho si čertíci do pekla neodnesli. A Vy se můžete podívat, kdo, že to k nám letos vlastně přiletěl.                              

                                            M 2020      č 2020                                                            

V nepříznivé době, koronavirové pandemii, jsme se rozhodli, že našim pacientům, ale i zaměstnancům, zajistíme nějaké malé předvánoční rozptýlení. Dne 11. 12. 2020 zavítal do Psychiatrické léčebny v Petrohradě na předvánoční antidepresivní přepadovku CIRKUS PACIENTO se svým cirkusovým týmem.

logo 

Tentokrát se představili se zbrusu novým představením, kde hlavní roly hrál modrý kůň Marco. Protože se jednalo o předvánoční vystoupení, nechyběly samozřejmě vánoční koledy, skvělý humor, ale také modrý vánoční strom přání, který jsme obdrželi na památku. Vše se odehrávalo venku na nádvoří léčebny. Naši pacienti i zaměstnanci měli možnost  se vystoupení osobně účastnit nebo jen letmým pohledem pohlédnout z okna.

A co symbolizuje modrý kůň, popsal Martin Fojtíček, zakladatel Ledovce a dnes garant reformy psychiatrie v Plzeňském kraji, následovně: „Stal se symbolem deinstitucionalizace v oblasti péče o duševní zdraví. Na konci 70. let si takového koně postavili pacienti Psychiatrické nemocnice v Terstu.“

Malou ochutnávku předvánočního rozptýlení přikládáme alespoň ve formě pár fotografií. Snad budete spokojeni stejně tak, jako jsme byli MY.

Mnohokrát děkujeme celému týmu CIRKUSU PACIENTO za návštěvu našeho zařízení a budeme se těšit opět na viděnou.

         Foto 1  Foto 2

        Foto 4   Foto 3  

              

Setkání pacientů

Setkání pacientů

Několikrát do roka se lidé v týmu oddělení klinické psychologie a psychoterapie snaží poskytnout prostor a čas na setkání lidí hospitalizovaných v PLP jak v minulosti, tak současně.

Jak vlastně takový den plný setkání vypadá?

V dopoledních hodinách se psychoterapeutky společně s cca 8 hospitalizovanými lidmi „nalodí“ do léčebenského minibusu a vyrazí z Petrohradu směr Chomutov. Tam se na místě, které je upřesněno na každé pozvánce, v 11:30 hodin potkají s bývalými pacienty a pacientkami. Společně usednou, rozproudí se společenská konverzace, výběr oblíbených jídel, připomínají se staré historky. Hosté utvoří větší či menší skupinky a sdílí životní zkušenosti. Po obědě se pak začnou první z nich loučit, zatímco ti, co mají chuť zakončit setkání kávou a něčím sladkým, vyrazí do kavárny Atrium na chomutovském náměstí. Tam se následně všichni rozdělí na ty, kteří se vrací minibusem do PLP a na ty, kteří odcházejí do svých domovů po vlastní ose.

K čemu setkání slouží?

Setkání mohou alespoň částečně zajišťovat kontinuitu v naší péči o lidi, kteří u nás jsou a v minulosti byli hospitalizovaní. Neztrácí kontakt s námi, ani s ostatními pacienty. To jim v budoucnu může usnadnit např. rozhodování o stabilizačním pobytu při zhoršení stavu. Dále setkání vnímáme jako společenskou událost, v rámci které můžeme uplatňovat zásady resocializace a trénovat sociální dovednosti. Pro současné i bývalé pacienty je to pak i jeden ze způsobů, jak být v kontaktu s lidmi s podobnými zkušenostmi v oblasti péče o duševní zdraví.

Kdy proběhne nejbližší setkání?

 Mrkněte na pozvánku! setkání
 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo