PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Týdny pro duševní zdraví 2019

Na konci září se naše léčebna zapojila do projektu "Týdny pro duševní zdraví", který má pomoci zlepšit komunikaci mezi veřejností a odborníky v oblasti psychiatrie a zmírnit stigmatizaci oboru. Mimo jiné jsme se pokusili přinést toto téma i mezi studenty středních škol. Spolu s peer konzultantkou Psychiatrické léčebny Petrohrad, p. o. Mgr. Hanou Kafkovou jsme navštívily studenty SOŠ v Podbořanech a studenty gymnázia v Žatci. Obě besedy byly příjemné, studenti se zapojili, zaujaly je zejména reálné zkušenosti lidí s duševním onemocněním, jejich vidění světa, ptali se na charakteristiku jednotlivých potíží či možnosti léčby i prevence.

Myslím, že se nám podařilo stále stigmatizovanou tématiku "polidštit", vzbudit zájem i u mladých lidí (i pedagogů) a výsledkem je i plán možné další spolupráce. 

TS

MUDr. Taťána Suchánková Kočí

V rámci projektu "Týdny pro duševní zdraví" jsme dále navštívili 30. ročník multižánrového festivalu Babí léto v Bohnicích, kde jsme představili a prezentovali naše zařízení široké veřejnosti.

B B1B2B3

Abychom oslovili i veřejnost z užšího okolí našeho zařízení, navštívili jsme IX. ročník podzimní slavnosti úrody "Jablečný den" na zámku v Krásném Dvoře. Návštěvníci této akce tak měli příležitost navštívit náš stánek a promluvit si se specializovanými zdravotními sestrami z našeho zařízení o problémech na téma duševní zdraví.

JDJB1

Nakonec jsme se v úterý 1. října zúčastnili "Dnů sociálních služeb" v Podbořanech, kde proběhla prezentace jednotlivých neziskových i státních organizací. Za Psychiatrickou léčebnu Petrohrad p. o., jsme všech představili novou službu Terénní mobilní tým, který funguje od ledna 2019 a poskytuje individualizovanou péči vážně duševně nemocným lidem v regionu Lounska, Žatecka a Podbořanska.

SS

Setkání pacientů

Setkání pacientů

Několikrát do roka se lidé v týmu oddělení klinické psychologie a psychoterapie snaží poskytnout prostor a čas na setkání lidí hospitalizovaných v PLP jak v minulosti, tak současně.

Jak vlastně takový den plný setkání vypadá?

V dopoledních hodinách se psychoterapeutky společně s cca 8 hospitalizovanými lidmi „nalodí“ do léčebenského minibusu a vyrazí z Petrohradu směr Chomutov. Tam se na místě, které je upřesněno na každé pozvánce, v 11:30 potkají s bývalými pacienty a pacientkami. Společně usednou, rozproudí se společenská konverzace, výběr oblíbených jídel, připomínají se staré historky. Hosté utvoří větší či menší skupinky a sdílí životní zkušenosti. Po obědě se pak začnou první z nich loučit, zatímco ti, co mají chuť zakončit setkání kávou a něčím sladkým, vyrazí do kavárny Atrium na chomutovském náměstí. Tam se následně všichni rozdělí na ty, kteří se vrací minibusem do PLP a na ty, kteří odcházejí do svých domovů po vlastní ose.

K čemu setkání slouží?

Setkání mohou alespoň částečně zajišťovat kontinuitu v naší péči o lidi, kteří u nás jsou a v minulosti byli hospitalizovaní. Neztrácí kontakt s námi, ani s ostatními pacienty. To jim v budoucnu může usnadnit např. rozhodování o stabilizačním pobytu při zhoršení stavu. Dále setkání vnímáme jako společenskou událost, v rámci které můžeme uplatňovat zásady resocializace a trénovat sociální dovednosti. Pro současné i bývalé pacienty je to pak i jeden ze způsobů, jak být v kontaktu s lidmi s podobnými zkušenostmi v oblasti péče o duševní zdraví.

Kdy proběhne nejbližší setkání?

 Mrkněte na pozvánku! setkání
 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak