PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Ač jsme nedoufali a trochu se i báli, dne 4. 12. 2020, i přes nepříznivou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, nečekaně do léčebny přiletěl Mikuláš a anděl v doprovodu několika čertů. Všichni byli moc hodní a nám se všem líbili. Vše dobře dopadlo, nikoho si čertíci do pekla neodnesli. A Vy se můžete podívat, kdo, že to k nám letos vlastně přiletěl.                              

                                            M 2020      č 2020                                                            

V nepříznivé době, koronavirové pandemii, jsme se rozhodli, že našim pacientům, ale i zaměstnancům, zajistíme nějaké malé předvánoční rozptýlení. Dne 11. 12. 2020 zavítal do Psychiatrické léčebny v Petrohradě na předvánoční antidepresivní přepadovku CIRKUS PACIENTO se svým cirkusovým týmem.

logo 

Tentokrát se představili se zbrusu novým představením, kde hlavní roly hrál modrý kůň Marco. Protože se jednalo o předvánoční vystoupení, nechyběly samozřejmě vánoční koledy, skvělý humor, ale také modrý vánoční strom přání, který jsme obdrželi na památku. Vše se odehrávalo venku na nádvoří léčebny. Naši pacienti i zaměstnanci měli možnost  se vystoupení osobně účastnit nebo jen letmým pohledem pohlédnout z okna.

A co symbolizuje modrý kůň, popsal Martin Fojtíček, zakladatel Ledovce a dnes garant reformy psychiatrie v Plzeňském kraji, následovně: „Stal se symbolem deinstitucionalizace v oblasti péče o duševní zdraví. Na konci 70. let si takového koně postavili pacienti Psychiatrické nemocnice v Terstu.“

Malou ochutnávku předvánočního rozptýlení přikládáme alespoň ve formě pár fotografií. Snad budete spokojeni stejně tak, jako jsme byli MY.

Mnohokrát děkujeme celému týmu CIRKUSU PACIENTO za návštěvu našeho zařízení a budeme se těšit opět na viděnou.

         Foto 1  Foto 2

        Foto 4   Foto 3  

              

Zahradní slavnosti

Na zámku v Petrohradě, na samém jihu Ústeckého kraje, se koná každoročně v měsíci červnu (obvykle třetí sobotu v měsíci) „Zahradní slavnost“. Areál zámku, kde je umístěna psychiatrická léčebna, tak každoročně ožije rozmanitým kulturním programem. Návštěvníci si užijí den plný zábavy, hudby, tance, divadelního představení, ukázek zájmových činností atd. Do prostor nádvoří a zámecké zahrady zavítá většinou přes 1000 návstěvníků, kteří přicházejí za kvalitním programem, v rámci něhož vystoupí známé osobnosti české hudební scény. První zahradní slavnost se konala dne 26. června 1993, pod vedením tehdejší ředitelky primářky MUDr. Zdeňky Sosnové. Jde tedy již o dlouholetou tradici, která má charitativní podtext, neboť peníze získané z dobrovolného vstupného jsou například použity na nákup materiálu pro terapeutické dílny, na rozvoj terénních psychiatrických služeb v regionu a podobně. Zahradní slavnosti se obvykle mimo ředitele léčebny účastní též regionální osobnosti, jako hejtman Ústeckého kraje, starostka obce Petrohrad a další. Celým dnem návštěvníky slavnosti provází jež delší dobu nejoblíbenější  sportovní komentátor Vojtěch Bernatský. Zahradní slavnost začíná vždy v 10,00 hodin proslovem regionálního zástupce Ústeckého kraje, starostou obce Petrohrad a ředitelem léčebny. Poté již následuje bohatý kulturní i společenský program, tedy průřez různými hudebními žánry od jazzu, swingu, country, pop, pop-rock až po dechovku. Vedle hlavního hudebního maratonu probíhá též velmi široký doprovodný program, jako například soutěže pro děti, naše loutkové divadlo „Divadlo Pod kapličkou“ (především ty nejmladší diváky), projížďka na koních, střelba z luku a kuše atd. Pestrý program je ukončen v 17.00 hodin, návštěvníci odcházejí plni pěkných zážitků domů a těší se zase na příští rok. V roce 2020 jsme obdrželi "Certifikát originálnímu zážitku - ZAHRADNÍ SLAVNOST" od Asociace originálních značek a Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s..

Certifikát

Certifikát

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo