PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Sociální služby

Psychiatrická léčebna Petrohrad poskytuje tyto sociální služby:

Sociální služba Chráněné bydlení:

Chráněné bydlení  je pobytová sociální služba poskytovaná dle ustanovení § 17 vyhlášky 505/2006 Sb., osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou, nebo sociálně-terapeutickou pomoc (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, terénními službami nebo jinými službami sociální péče. Služba probíhá v přirozeném prostředí. 

Sociální služba Sociální rehabilitace:

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytuje Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. podle § 70 výše uvedeného zákona o sociálních službách – sociální rehabilitaci.

Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc v předcházení riziku relapsu nemoci.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak