PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Zdravotní a sociální služby

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, je zařízení, které poskytuje v oblasti:

  • zdravotních služeb - psychiatrickou následnou lůžkovou péči, dále psychiatrickou ambulantní péči, péči pomocí terénních mobilních týmů v odbornosti psychiatrická sestra a zdravotní dopravu
  • sociálních služeb - sociální rehabilitaci ve formě ambulantní, tak i terénní a pobytovou sociální službu chráněné bydlení.

                                     

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo