PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Diplom

Soutěž - 2. místo

Psychiatrická léčebna, příspěvková organizace, (PLP), se zúčastnila 6. ročníku soutěže "Cena hejtmana za společenskou odpovědnost", která byla vyhlášena Ústeckým krajem ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky. 

Léčebna se v soutěži v kategorii "Organizace veřejného sektoru - ostatní nad 50 zaměstnanců" umístila na krásném druhém místě. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 1. 12. 2022 v Chomutově, kde ředitel PLP Ing. Ladislav Henlín převzal čestné uznání. 

Cílem soutěže je ocenit organizace kraje, které jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti. Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace. Posláním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislým hodnotitelem. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost posiluje společenské povědomí o tom, co společenská odpovědnost znamená a jaký má význam a smysl v praktickém životě.

     Diplom                              

Datum vložení: 6. 12. 2022 13:16
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2022 12:48
Autor: Správce Webu

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025