Menu
PL Petrohrad

Národní hodnocení spokojenosti pacientů

Vyhodnocení - lůžková zdravotní péče

Spokojenost 2023

Za účelem zvyšování kvality a bezpečí poskytovných zdravotních služeb se Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, zcela dobrovolně přihlásila do projektu na národní úrovni, tzv. "Národního hodnocení spokojenosti pacientů". Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů je výsledkem dlouhodobé aktivity Ministerstva zdravotnictví, jejímž hlavním cílem je nastavení jednotného systému sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů v ČR a posílení hlasu pacienta v systému poskytování lůžkové zdravotní péče.

Sledování spokojenosti pacientů je pro poskytovatele zdravotních služeb jedním z povinných standardů interního systému kvality a bezpečí poskytované péče. Tato povinnost zavedení a sledování spokojenosti pacientů je definována v ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Dosud byl způsob naplňování tohoto požadavku velmi nejednotný a výstupy z těchto řešení nenabízely prakticky žádné systémové využití. To bylo hlavním důvodem proč Ministerstvo zdravotnictví stanovilo tuto oblast jako prioritní a zacílilo svou činnost na vytvoření nástroje pro sledování spokojenosti pacientů na národní úrovni, jenž by představoval jednotný a uživatelsky přívětivý systém použitelný pro každého poskytovatele lůžkové péče na území ČR.

Cílem tohoto projektu je efektivní řešení některých systémových otázek, a to především v oblasti zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a dále nastavit jednotnou platformu pro národní sledování spokojenosti pacientů prostřednictvím standardizovaných dotazníků.

Projekt umožní pacientům svobodné vyjádření jejich zkušeností s poskytováním lůžkové péče, a to formou, která má díky své specifické struktuře maximální využitelnost, jak na úrovni managementu zdravotnického zařízení, tak na úrovni jednotlivých hodnocených pracovišť včetně Ministerstva zdravotnictví coby národního regulátora oblasti zdravotnictví.

V rámci tohoto projektu bylo postupováno v souladu s jednotným "Metodickým návodem pro Národní hodnocení spokojenosti pacientů - lůžková zdravotní péče", vydaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Při vlastní realizaci projektu byl dodržen stanovený postup pro generování dotazníků spokojenosti pacientů, manipulaci s nimi a jejich závěrečné zpracování. 

Hodnocení spokojenosti pacientů trvalo 4 týdny v určeném časovém úseku od 1. května do 31. května daného roku. Během tohoto období byli do hodnocení zařazeni všichni pacienti, kteří byli v daném období propouštěni z léčebny. 

Vyhodnocení odevzdaných dotazníků spokojenosti bylo provedeno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Psychiatrická léčebna Petrohrad obdržela CERTIFIKÁT, který odráží celkový výsledek vyhodnocení spokojednosti pacientů. 

 

 

Datum vložení: 30. 6. 2023 12:37
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2023 10:21
Autor: Správce Webu

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025