Menu
PL Petrohrad

Dotace EU (Dotační projekty)

Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

IROP

Název projektu: Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0006748

Hlavním náplní projektu je pořízení vybavení dvou mobilních komunitních multidisciplinárních týmů. Jedná se o následující vybavení – 2x osobní automobil, výpočetní a komunikační technika (notebook, navigace, tablet, telefon, power banka) a speciální vybavení pro poskytnutí lékařské péče (zdravotnický batoh s náplní pro zásahová vozidla, defibrilátor a další).

Cílem projektu je tak širší a dostupnou formou využitelná podpora duševně nemocných občanů. Služby budou mít charakter dlouhodobé péče formou psychiatrické a sociální rehabilitace nebo poskytování krizové intervence v domácnosti pacienta SMI a také o plánované včasné intervence v případě dosud nediagnostikovaných nebo aktuálně neléčených onemocnění.

Dotace: 1 464 268,32 Kč

Vlastní zdroje: 162 696,49 Kč

Celkem: 1 699 564,81 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.   

KOMUNITNÍ CENTRUM PL PETROHRAD

IROP

Název projektu: Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008025

Cílem projektu je vybudování víceúčelového "Komunitního centra", jehož činnost bude zaměřena na sdružování osob s duševním onemocněním, osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Bude zde fungovat sociální služba "Sociální rehabilitace". Komunitní centrum vznikne v historickém domě, který bude pro tyto účely zrekonstruován.

Dotace: 6 265 153,01 Kč

Spoluúčast: 329 744,90 Kč

Celkem6 594 897,91 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025