Menu
PL Petrohrad

Sraz bývalých zaměstnanců

Sraz bývalých zaměstnanců

sr

Datum vložení: 24. 11. 2017 20:25
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2022 9:22

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025