Menu
PL Petrohrad

Zahrada

Zahrada

ZPLP

Datum vložení: 11. 6. 2014 13:24
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2014 14:25

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025