Menu
PL Petrohrad

Masopust 2018

Masopust 2018

Letošní masopustní průvod se slavnostně uskutečnil dne 13.2.2018. Masopustní průvod vyšel v 13:45 poté, co mu bylo panem inženýrem Henlínem (ředitel PLP, p. o.) a paní Dondovou (starostka obce Petrohrad) povoleno opustit areál léčebny a zároveň jim bylo uděleno právo nad obcí Petrohrad.

Datum vložení: 20. 2. 2018 16:38
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2019 12:53

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025