Menu
PL Petrohrad

Zahradní slavnosti

Na zámku v Petrohradě, na samém jihu Ústeckého kraje, se koná každoročně v měsíci červnu (obvykle třetí sobotu v měsíci) „Zahradní slavnost“. Areál zámku, kde je umístěna psychiatrická léčebna, tak každoročně ožije rozmanitým kulturním programem. Návštěvníci si užijí den plný zábavy, hudby, tance, divadelního představení, ukázek zájmových činností atd. Do prostor nádvoří a zámecké zahrady zavítá většinou přes 1000 návstěvníků, kteří přicházejí za kvalitním programem, v rámci něhož vystoupí známé osobnosti české hudební scény. První zahradní slavnost se konala dne 26. června 1993, pod vedením tehdejší ředitelky primářky MUDr. Zdeňky Sosnové. Jde tedy již o dlouholetou tradici, která má charitativní podtext, neboť peníze získané z dobrovolného vstupného jsou například použity na nákup materiálu pro terapeutické dílny, na rozvoj terénních psychiatrických služeb v regionu a podobně. Zahradní slavnosti se obvykle mimo ředitele léčebny účastní též regionální osobnosti, jako hejtman Ústeckého kraje, starostka obce Petrohrad a další. Celým dnem návštěvníky slavnosti provází jež delší dobu nejoblíbenější  sportovní komentátor Vojtěch Bernatský. Zahradní slavnost začíná vždy v 10,00 hodin proslovem regionálního zástupce Ústeckého kraje, starostou obce Petrohrad a ředitelem léčebny. Poté již následuje bohatý kulturní i společenský program, tedy průřez různými hudebními žánry od jazzu, swingu, country, pop, pop-rock až po dechovku. Vedle hlavního hudebního maratonu probíhá též velmi široký doprovodný program, jako například soutěže pro děti, naše loutkové divadlo „Divadlo Pod kapličkou“ (především ty nejmladší diváky), projížďka na koních, střelba z luku a kuše atd. Pestrý program je ukončen v 17.00 hodin, návštěvníci odcházejí plni pěkných zážitků domů a těší se zase na příští rok. V roce 2020 jsme obdrželi "Certifikát originálnímu zážitku - ZAHRADNÍ SLAVNOST" od Asociace originálních značek a Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s..

Certifikát

Certifikát