Menu
PL Petrohrad

Spolupráce

Smlouva o spolupráci:
PL Petrohrad je příspěvková organizace a jedním z cílů je vytvářet pro pacienty podmínky, které povedou ke zvýšení standardu po dobu hospitalizace. Tento cíl je naplňován výhradně formou poskytování výhodných služeb pacientům PL Petrohrad prostřednictvím smluvních partnerů.

PL Petrohrad má uzavřeny následující smlouvy o spolupráci:

Co se děje za zdmi psychiatrické nemocnice Bohnice

Reportérský seriál Jakuba Klingohra mapuje tabuizované téma psychiatrických diagnóz, zkušenosti lékařů a démonizované prostředí bohnické léčebny v Praze. Sledujte příběhy lidí s psychiatrickou diagnózou, kteří musí čelit nejen nemoci, ale i předsudkům okolí – často je považujeme za nebezpečné a vyhýbáme se jim.  První epizoda zde.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025