ID schránky: pnavb64

Výběr jazyka

PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Standardy

 • PLP1CHBSP001 Ceník poskytovaných základních a fakultativních činností zde ke stažení
 • PLP1CHBFO001 Žádost o přijetí do sociální služby chráněného bydlení zde ke stažení
 • PLP1CHBFO001 Evidence klientů sociální služby- chráněné bydlení – Standard kvality č. 6 zde ke stažení
 • PLP1CHBFO002 Anonymní evidence klientů sociální služby- chráněné bydlení – Standard kvality č. 6 zde ke stažení
 • PLP3CHBFO003 Poskytnutí informací sociální služby zde ke stažení
 • PLP1CHBSM001 Poslání a poskytování sociálních služeb – Standard kvality č. 1 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM002 Ochrana práv svobod – Standard kvality č. 2 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM002 Pravidla pro přijímání darů – Standard kvality č. 2 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM002 Pravidla pro řešení střetů zájmů – Standard kvality č. 2 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM002 Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatele sociální služby – Standard kvality č. 2 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM003 Pokyny pro jednání se zájemcem o sociální službu – Standard kvality č. 3 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM003 Jednání se zájemcem o sociální službu – Standard kvality č. 3 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM003 Pravidla odmítnutí zájemce o sociální službu – Standard kvality č. 3 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM004 Pokyny ke smlouvě o poskytnutí sociální služby – Standard kvality č. 4 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM005 Individuální plánování průběhu sociální služby – Standard kvality č. 5 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM005 Vedení dokumentace o poskytování sociální služby – Standard kvality č. 6 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM006 Dokumentace o poskytování sociální služby – Standard kvality č. 6 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM007 Vyřizování stížností, námětů a připomínek – Standard kvality č. 7 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM008 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje – Standard kvality č. 8 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM009 Personální zajištění služeb – Standard kvality č. 9 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM010 Profesní rozvoj zaměstnanců – Standard kvality č. 10 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM010 Etický kodex sociálních pracovníků - Standard kvality č. 10 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM011 Místní a časová dostupnost poskytované služby – Standard kvality č. 11 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM012 Informovanost o poskytované službě – Standard kvality č. 12 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM013 Prostředí a podmínky  - Standard kvality č. 13 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM014 Nouzové a havarijní situace – Standard kvality č. 14 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM014 Příloha č. 1 – Nouzové a havarijní situace – Standard kvality č. 14 zde ke stažení
 • PLP1CHBSM015 Zvyšování kvality sociální služby – Standard kvality č. 15 zde ke stažení
 • Smlouva o poskytování sociální služby chráněné bydlení zde ke stažení
 • Pravidla služby – příloha č. 1 smlouvy o poskytování sociální služby chráněné bydlení zde ke stažení
 • Vstupní anamnestický dotazník  - Bydlení zde ke stažení
 •  

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak