Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PLPSR1SM001 Poslání a poskytování sociálních služeb zde ke stažení

PLP1SRSM002 Ochrana práv osob zde ke stažení

PLP1SRSM002 Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatele sociální služby zde ke stažení

PLP1SRSM002 Pravidla pro přijímání darů zde ke stažení

PLP1SRSM002 Pravidla pro řešení střetů zájmů zde ke stažení

PLP1SRSM003 Jednání se zájemcem o sociální službu zde ke stažení

PLP1SRSM003 Pokyny pro jednání se zájemcem o sociální službu zde ke stažení

PLP1SRSM003 Pravidla odmítnutí zájemce o sociální službu zde ke stažení

PLP1SRSM004 Pokyny ke smlouvě o poskytování služby zde ke stažení

PLP1SRSM005 Individuální plánování sociální služby zde ke stažení

PLP1SRSM006 Dokumentace o poskytování sociální služby zde ke stažení

PLP1SRSM006 Vedení dokumentace sociální služby zde ke stažení

PLP1SRSM008 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje zde ke stažení

PLP1SRSM009 Personální zajištění služeb zde ke stažení

PLP1SRSM010 ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY zde ke stažení

PLP1SRSM010 Profesní rozvoj zaměstnanců zde ke stažení

PLP1SRSM011 Místní a časová dostupnost poskytované služby zde ke stažení

PLP1SRSM012 Informovanost o poskytované službě zde ke stažení

PLP1SRSM013 Prostředí a podmínky zde ke stažení

PLP1SRSM014 Nouzové a havarijní situace zde ke stažení

PLP1SRSM014 Seznámení klienta se zásadami a postupy při nouzových a havarijních situacích Příloha č. 1 - HIPPO zde ke stažení

PLP3SRFO001 Evidence klientů zde ke stažení

PLP3SRFO002 Anonymní evidence klientů zde ke stažení

PLP3SRFO003 Poskytnutí informací - sociální služby -HIPPO zde ke stažení

PLP3SRFO004 Vyjádření lékaře zde ke stažení

PLP3SRSM007 Vyřizování stížností, námětů a připomínek zde ke stažení

PLP3SRSM015 Zvyšování kvality sociální služby zde ke stažení

Pravidla služby zde ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby PLP HIPPO zde ke stažení

Souhlas se zpracováním osobních údajů HIPPO zde ke stažení

Vstupní anamnestický dotazník PLP zde ke stažení