ID schránky: pnavb64

Výběr jazyka

PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Informace pro veřejnost

BubeníčekVážení spoluobčané, jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.

 

Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v  důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní.

Naším cílem je, aby organizace spravované Ústeckým krajem nabízely kvalitní služby na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století, s čímž souvisí i profesionální přístup personálu. I proto na modernizaci jednotlivých zařízení vynakládáme nejvyšší možné finanční prostředky, které umožňuje rozpočet Ústeckého kraje.

Věřím, že na navštívených webových stránkách najdete dostatek informací, které vás zajímají, a doufám, že budete s nabízenými službami spokojeni.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Smlouva o spolupráci:
PL Petrohrad je příspěvková organizace a jedním z cílů je vytvářet pro pacienty podmínky, které povedou ke zvýšení standardu po dobu hospitalizace. Tento cíl je naplňován výhradně formou poskytování výhodných služeb pacientům PL Petrohrad prostřednictvím smluvních partnerů.

PL Petrohrad má uzavřenou smlouvu o spolupráci s kadeřnicí.

fokus

loga VIDA

 

esprit

Občanské sdružení Masopust

 

Smlouva o spolupráci s ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ KRALOVICE 

Co se děje za zdmi psychiatrické nemocnice Bohnice

Reportérský seriál Jakuba Klingohra mapuje tabuizované téma psychiatrických diagnóz, zkušenosti lékařů a démonizované prostředí bohnické léčebny v Praze. Sledujte příběhy lidí s psychiatrickou diagnózou, kteří musí čelit nejen nemoci, ale i předsudkům okolí – často je považujeme za nebezpečné a vyhýbáme se jim.  První epizoda zde.

 

AKREDITACE 

Dne 5. 10. 2017 v Psychiatrické léčebně Petrohrad proběhlo akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. 

Filmový dokument KRIZE JAKO LÉK

                                  KRIZE JAKO LÉK DĚTI

                                  REPORTÁŽ Z OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 


                                                               

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak