Menu
PL Petrohrad

Cena hejtmana ÚK za společenskou odpovědnost

cena

1. místo - soutěž

Psychiatrická léčebna, příspěvková organizace, (PLP), se již tradičně zúčastnila soutěže "Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022", která je vyhlášována Ústeckým krajem ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky. Do letošního 7. ročníku se zapojilo celkem 40 subjektů. Zástupci podnikatelské sféry i veřejného sektoru se ucházeli o vítězství v celkem sedmi kategoriích. Všichni zúčastnění si převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera ocenění za dobrovolnou činnost, kterou vykonávají nad rámec zákonných povinností ve prospěch regionu, jeho obyvatel a životního prostředí. Nejvyšší ocenění za odpovědné společenské chování si v letošním roce odnáší organizace, které nejen že mění společenské klima, přispívají k rozvoji regionu či ochraně životního prostředí, ale jejichž aktivity mají společný sekundární efekt, kterým je zlepšení image Ústeckého kraje.

foto 1

Léčebna se v soutěži v kategorii "Organizace veřejného sektoru - ostatní nad 50 zaměstnanců" v letošním roce umístila na 1. místě. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 26. 10. 2023 v Teplicích, kde ředitel PLP Ing. Ladislav Henlín společně s manažerkou kvality Mgr. Alenou Novotnou převzali DIPLOM za 1. místo. 

foto 2

Posláním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislým hodnotitelem. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost posiluje společenské povědomí o tom, co společenská odpovědnost znamená a jaký má význam a smysl v praktickém životě.

cena

                                  

Datum vložení: 26. 10. 2023 16:00
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2023 12:37
Autor: Správce Webu

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025