PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

PL Petrohrad

Video

Video

O nás

Informace o dění v léčebně k 26. 5. 2020, 10:00 hodin, tedy v době po ukončení vyhlášeného nouzového stavu v ČR.

Na základě příznivého vývoje probíhající epidemie onemocnění COVID-19 v ČR, ukončeného nouzového stavu a přijatých opatření k odvrácení bezprostředních dopadů na zdraví zaměstnanců a pacientů, ředitel Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, přijal následující postup při rozvolňování nařízených opatření:

 • Návštěvy jsou již povoleny, avšak za dodržení bezpečnostních pravidel.
 • Pacienti mohou již trávit čas na propustkách mimo léčebnu.
 • Ambulance je již v plném provozu, stejně tak jako Terénní mobilní týmy a obnovuje se provoz v ,,Komunitním centru“.
 • Obnovuje se pro pacienty běžný režim na stanicích a terapiích, zejména komunity, zajišťování veškerých potřebných vyšetření pro pacienty, nikoliv jen již neodkladných.
 • Zaměstnanci, kteří vykonávají zdravotnické povolání, nejsou již omezeni v možnosti čerpání dovolené.
 • Nadále trvá zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Tento zákaz se nevztahuje:

 • na osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • na zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracují-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

 

Informace o dění v léčebně k 15. 5. 2020, 12:05 hodin, tedy v době uvolňování nouzového stavu z důvodu COVID-19:

Asi se ptáte, jak to u nás nyní funguje a vypadá? Určitě jste všichni zaznamenali, že epidemiologická situace onemocnění COVID – 19 a její vývoj v ČR se pro nás vyvíjí příznivě. Tento pozitivní vývoj přispěl k postupnému uvolňování mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru. Na základě jednotlivých opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR dochází postupně k návratu k běžnému provozu a životu i v naší léčebně.

Došlo zejména:

 • k obnovení přijímání nových pacientů,
 • k obnovení činnosti pedikérky, kadeřnice, canisterapie
 • k obnovení léčebných programů a aktivit pro pacienty a terapeutických činností v terapeutických dílnách
 • k opětovnému zajišťování stravy pro bývalé zaměstnance léčebny
 • k obnovení činnosti ambulance v Podbořanech.

Veškeré shora uvedené činnosti a aktivity v PLP samozřejmě stále probíhají za dodržování nastavených hygienických opatření (zejména pravidelné mytí a desinfekce rukou, desinfekce prostor, ploch, židlí, stolů, nástrojů a klik atd.).

Nadále však platí pro všechny osoby pohybující se v PLP ochrana úst a nosu vně i uvnitř léčebny a oddělené stravování pro zaměstnance i pacienty s cílem minimalizovat kontakty mezi osobami při konzumaci jídla. Prozatím nedošlo k úplnému povolení návštěv pacientů, organizování komunit, provádění sociálních šetření pracovníkem jiné organizace v PLP a setkávání multidisciplinárních týmů. 

Avšak víme, že virus v ČR stále je, a proto je důležité dodržovat základní hygienická opatření. Společně s pacienty se snažíme stále zůstávat v klidu, jsme připraveni čelit novým výzvám a dáváme pozor na to, abychom infekční riziko onemocnění COVID-19 minimalizovali na co nejmenší možnou míru.

Úplný návrat k normálnímu provozu a životu v léčebně pro nás všechny však závisí na epidemiologickém vývoji onemocnění
COVID – 19 v ČR a dalších rozhodnutích Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Informace k 16. 4. 2020 22:00 hodin:

Naše léčebna se vrací do normálního života a běžného provozu🌸.

S radostí dáváme na vědomí, že poté, co jsme obdrželi negativní výsledky opakovaných testů nám Krajská hygienická stanice zrušila karanténní opatření. Nyní je tedy čas na "děkovačku"🤝

Pan ředitel Ing. Ladislav Henlín se během krizového režimu nestihl setkat se všemi zaměstnanci, kteří zajišťovali tento nestandardní provoz. Přestože se jim všem jistě dostane oficiálního poděkování, rád by jim poděkoval i zde. Za co všechno? Za to, že se dobrovolně přihlásili do "první linie", že to vydrželi a tím potvrdili platnost léčebenského motta, že "Není úspěchu bez úsilí". Jmenovitě pak poděkoval především naší paní primářce MUDr. Ivetě Geisselové. Ta se následně vyjádřila v tom smyslu, že jí bylo a i nadále bude ctí pracovat v tomto kolektivu.

Za samostatnou zmínku stojí určitě také práce tříčlenného týmu, který po dobu 12 dnů zajišťoval v léčebně stravování. Ošetřovatelský personál jejich práci ocenil diplomy, které jim včera předal a dojal tím vedoucí stravovacího úseku paní Janu Talhoferovou. Ta se následně také obrátila na pana ředitele, aby ocenila pomoc a podporu, které se jim dostalo.

Přestože zde nemáme prostor (ani svolení) děkovat všem těmto lidem jmenovitě, věřte, že si vážíme práce každého jednoho z vás. Díky patří všem- panu řediteli, zdravotním sestrám, lékařům, ergoterapeutům, panu údržbářovi, sanitářům, uklízečkám, sociálnímu pracovníkovi, stravovacímu úseku.

Děkujeme také těm, kteří nám přáli sílu a zdraví, psali nám vzkazy, zprávy a povzbuzující komentáře a podpořili nás psychicky nebo materiálně.

Zvládli jsme to!

Informace k 9. 4. 2020 22:34 hodin

Dne 4. 4. 2020 dorazil do léčebny opět tým z Krajské zdravotní, a.s., za pátek a sobotu u nás odebrali celkem 260 vzorků. Podle dostupných informací nejsou z odběrů hlášeny žádné pozitivní nálezy. Opakovanému testu se musí znovu podrobit 4 lidé, zdůrazňuji, že se nejedná o pozitivní nález, nýbrž jen o špatný test.

Děkujeme odběrovému týmu Krajské zdravotní, a.s. za profesionální práci při odběrech testů na COVID - 19 u našich zaměstnanců a pacientů.

V  Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci, byl zatím potvrzen jeden pozitivní test na COVID – 19 u zaměstnance, který nevykazoval žádné příznaky onemocnění. Přijali jsme proto preventivní opatření, abychom co nejvíce ochránili naše pacienty a personál před možným šířením nákazy.

Poděkování za spolupráci patří osobně i generálnímu řediteli Krajské zdravotní, a.s. Ing. Petru Fialovi. 

Linka kolegiální podpory, více informací zde.


Zaměstnancům, kteří v současné době zajišťují provoz léčebny předala velikonoční dárky od spolku VEEV, z. ú. PhDr. Eva Učíková. https://veev.webnode.cz/

Velikonoce

Informace COVID - 19

Důležité odkazy: 

Informace MZČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.kr-ustecky.cz/covid19.asp

https://www.vlada.cz/

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PL Petrohrad) je zařízení o 150 lůžkách. Sestává z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 stanic. PL Petrohrad poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo toto spádové území. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18 roku věku, v nepřetržitém provozu.

Předpověď počasí

dnes, středa 12. 8. 2020
jasno
28 °C 17 °C
jasno, slabý východní vítr
vítr V, 3.33 m/s
tlak 1018 hPa
vlhkost 46 %
zítra, čtvrtek 13. 8. 2020
déšť
28 °C 18 °C
déšť, východní větřík
vítr V, 2.12 m/s
tlak 1014 hPa
vlhkost 45 %
srážky 3.15 mm
pátek 14. 8. 2020
déšť
24 °C 18 °C
déšť, severovýchodní vánek
vítr SV, 0.81 m/s
tlak 1013 hPa
vlhkost 67 %
srážky 9 mm
sobota 15. 8. 2020
slabý déšť
25 °C 15 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
vítr SV, 2.51 m/s
tlak 1014 hPa
vlhkost 46 %
srážky 0.95 mm

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

Akreditace

Sak