Menu
PL Petrohrad

Stanice Geronto ŽENY

Stanice GŽ je určena zejména pro pacientky s psychickými poruchami ve stáří, pacientky s vážnými organickými duševními poruchami, které vykazují významný deficit poznávacích funkcí, pacientky nesoběstačné, jejichž stav vyžaduje intenzivní ošetřovatelskou péči a režim uzavřené stanice.

Kritéria k přijetí:

  • demence
  • organický amnestický syndrom, organické psychózy, organické poruchy nálady.

Na stanici nejsou poskytovány zdravotní služby pacientům s následujícími diagnózami: 

  • delirantní stavy způsobené dekompenzací somatického stavu a jiné závažné somatické komorbidity neřešitelné v podmínkách následné péče.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025