PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Kadaň

logo

  PSYCHIATRICKÁ   LÉČEBNA  PETROHRAD, příspěvková organizace

TERÉNNÍ MOBILNÍ TÝM

      Adresa:  432 01 Kadaň, Boženy Němcové 70

      Telefon: +  420 777 473 043

       E-mail: tmtk@plpetrohrad.cz

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo