PL Petrohrad

7. Řízení lidských zdrojů

 • Příručka pro nové zaměstnance 7 k 1.12. 2021 zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP7FO002 Rozvržení pracovní doby 04 k 20. 8. 2018 zde 
 • PLP7FO005 Záznam/oznámení o provedené kontrole 02 k 20. 8. 2018 zde 
 • PLP7FO008 Lékařský posudek zde 
 • PLP7FO009 Plán zapracování 04 k 1. 7. 2022 zde
 • PLP7FO010 Dohoda o užívání mobilního telefonu zde 
 • PLP7FO011 Výstupní list 02 k 1. 9. 2019 zde 
 • PLP7FO012 Předávací protokol předmětů přidělených k užívání zde 
 • PLP7FO013 Návrh na pracovní a platové zařazení 02 k 10. 9. 2019 zde 
 • PLP7FO014 Pracovní náplň 02 k 12. 1. 2021 zde 
 • PLP7FO015 Doškolení zaměstnance zde 
 • PLP7FO016 Informace o zpracování osobních údajů - zaměstnanci 03 k 1. 1. 2021 zde 
 • PLP7FO017 Pověření zaměstnance provedením kontroly 01 k 20. 8. 2018 zde 
 • PLP7FO018 Souhlas se zpracováním osobních údajů 01 k 25. 5. 2018 zde 
 • PLP7FO019 Informace o zpracování OÚ – Stáž 02 k 1. 1. 2021 zde
 • PLP7FO020 Informace o zpracování OÚ – Uchazeči o zaměstnání 02 k 1. 1. 2021 zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP7SM001 Proces zapracování nových zaměstnanců, přidělování kompetencí a periodické hodnocení 12 k 1. 7. 2022 zde
 • PLP7SM002 Zásady odpovědnosti vedoucích pracovníků 03 k 10. 10. 2019 zde 
 • PLP7SM003 Dodržování léčebného režimu zaměstnanců 03 k 14. 8. 2018 zde 
 • PLP7SM004 Nakládání s osobními údaji 04 k 25. 8. 2020 zde 
 • PLP7SM005 Ochrana oznamovatelů 01 k 1. 8. 2023 zde (896.08 kB)
 • PLP7SM005 Ochrana oznamovatelů _ Příloha č. 1 Potvrzení o přijetí oznámení 01 k 1. 8. 2023 zde (226.78 kB)
 • PLP7SM005 Ochrana oznamovatelů _ Příloha č. 2 Záznam o ústním jednání 01 k 1. 8. 2023 zde (232.54 kB)
 • PLP7SM005 Ochrana oznamovatelů _ Příloha č. 3 Sdělení o neoprávněném oznámení 01 k 1. 8. 2023 zde (300.88 kB)
 • PLP7SM005 Ochrana oznamovatlů _ Přílohač. 4 Evidenční list oznámení 01 k 1. 8. 2023 zde (236.21 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP7PR001 Povinná mlčenlivost zde 
 • PLP7PR003 Etický kodex zaměstnanců zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP7MP001 Pravidla pro vznik, skončení a změny pracovních poměrů a složek platu 03 k 1. 9. 2019 zde 
 • PLP7MP002 Pracovnělékařské prohlídky 03 k  1. 7. 2022 zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP7SPC001 Záznam o zpracování mzdové agendy v PLP zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------