Menu
PL Petrohrad

Stanice ŽENY

Z hlediska délky pobytu probíhá na této stanici krátkodobá až střednědobá hospitalizace pacientek s akutní psychickou poruchou nebo s dekompenzací poruchy chronické, které vyžadují intenzivní observaci. Stanice má charakter otevřené stanice s fakultativní možností uzavření. Část stanice je vyhrazena pacientkám s dlouhodobým průběhem duševních poruch.

Kritéria k přijetí: 

Stanice přijímá k hospitalizaci pacientky po dovršení 18. let věku v těchto diagnostických kategoriích:

 • schizofrenie, poruchy s bludy, akutní přechodná psychotická porucha, schizoafektivní porucha, schizofrenie chronická, schizofrenie s epizodickým průběhem s defektem, reziduální schizofrenie, schizofrenie simplexní, schizofrenie s převahou negativních příznaků, schizotypní porucha
 • afektivní poruchy
 • neurotické poruchy
 • abusus alkoholu a jiných návykových látek ve spojení s dalšími projevy duševní poruchy
 • neorganické poruchy spánku, škodlivé užívání alkoholu či jiných návykových látek
 • poruchy osobnosti
 • alkoholová degradace osobnosti a jiné narušení kognitivních funkcí způsobené alkoholem
 • lehké formy organických duševních poruch: např. mírná kognitivní porucha, amnestický syndrom, epileptické povahové změny, organická porucha s bludy, organická porucha osobnosti
 • mentální retardace s poruchami chování.

Na stanici nejsou poskytovány zdravotní služby pacientům s následujícími diagnózami: 

 • poruchy příjmu potravy typu mentální anorexie a bulimie
 • návykové a impulzivní poruchy
 • poruchy pohlavní identity a preference
 • organické poruchy s významnou poruchou poznávacích funkcí.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025