Menu
PL Petrohrad

Stanice M2

Stanice M2 je určena zejména pacientům s dlouhodobým průběhem duševních onemocnění a poruch, u nichž je ukončen diagnostický proces a stav je stabilizován a nevyžaduje intenzivní observaci (vyjma pacientů s mentální retardací). Je určena pro muže.

Kritéria k přijetí: 

  • schizofrenie chronická, schizofrenie s epizodickým průběhem s defektem, reziduální schizofrenie, schizofrenie simplexní, schizofrenie s převahou negativních příznaků, schizotypní porucha, porucha s bludy
  • alkoholová degradace osobnosti a jiné narušení kognitivních funkcí způsobené alkoholem
  • lehké formy organických duševních poruch: např. mírná kognitivní porucha, amnestický syndrom, epileptické povahové změny, organická porucha s bludy, organická porucha osobnosti
  • porucha osobnosti
  • mentální retardace s poruchami chování.

Na stanici nejsou poskytovány zdravotní služby pacientům s následujícími diagnózami: 

  • jakékoli formy akutních psychických poruch, u kterých není uzavřen diagnostický proces
  • pacienty s výrazným deficitem poznávacích funkcí
  • pacienty s pohybovým handicapem.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025