PL Petrohrad

1. Řízení

 • PLP1SM001 Řízení dokumentace 03 k 16. 8. 2019 zde 
 • PLP1SM001 Řízení dokumentace Příloha č. 1 Šablona pro tvorbu řízení dokumentace 02 k 1. 3. 2020 zde 
 • PLP1SM001 Řízení dokumentace Příloha č. 2 Seznam zkratek pro tvorbu řízené dokumentace  03 k 1. 11. 2023 zde Typ: PDF dokument, Velikost: 424.19 kB
 • PLP1SM002 Poslání a cíle zde 
 • PLP1SM003 Domácí řád 06 zde
 • PLP1SM004 Organizační řád PLP 08 k 1. 5. 2020 zde 
 • PLP1SM004 Organizační řád Příloha č. 1 Organizační struktura 13 k 1. 4. 2021 zde  
 • PLP1SM004 Organizační řád Příloha č. 2 Seznam použitých zkratek zde 
 • PLP1SM004 Organizační řád Příloha č. 3 Personální vybavení 10 k 1. 8. 2023 zde (697.26 kB)
 • PLP1SM004 Organizační řád Příloha č. 4 Organizační struktura - lékaři 05 k 15. 8. 2019 zde 
 • PLP1SM004 Organizační řád Příloha č. 5 Organizační struktura sociálních služeb 01 k 1.1.2023 zde (483.35 kB)
 • PLP1SM005 Provozní řád 06 k 4.1.2023 zde (2.29 MB)
 • rozhodnutí KHS o schválení provozního řádu zde (174.79 kB)
 • PLP1SM006 Kolektivní smlouva - úprava k 1. 10. 2023 zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.11 MB
 • PLP1SM007 Hodnocení spokojenosti pacientů a personálu 05 k 20. 4. 2019 zde 
 • PLP1SM007 Hodnocení spokojenosti pacientů a personálu Příloha č. 1 02 k 1. 6. 2019 zde 
 • PLP1SM007 Hodnocení spokojenosti pacientů a personálu Příloha č. 3 verze 03 k 26. 9. 2022 zde 
 • PLP1SM009 Podpisový řád 02 zde
 • PLP1SM009 Podpisový řád Příloha č. 1 Podpisové vzory ředitele a zástupce statutárního orgánu zde 
 • PLP1SM009 Podpisový řád Příloha č. 2 Podpisové vzory pro ekonomické, zdravotní a sociální činnosti 12 k 1. 1. 2022 zde
 • PLP1SM014 Plán rozvoje 05 k 30. 3. 2022 zde 
 • PLP1SM015 Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 02 k 1. 7. 2022 zde
 • PLP1SM015 Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Příloha č. 1 Výsledky hodnocení rizik zde 
 • PLP1SM015 Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Příloha č. 2 Seznam OOPP 10 k 1. 1. 2023 zde 
 • PLP1SM016 Auditní činnost 04 k 22. 9. 2020 zde 
 • PLP1SM018 Domácí řád ZAP zde 
 • PLP1SM019 Provozní řád pro kadeřnictví zde 
 • PLP1SM019 Provozní řád pro kadeřnictví Příloha č. 1 Dezinfekční plán zde 
 • PLP1SM020 Provozní a ubytovací řád PLP 0zde 
 • PLP1SM021 Provozní řád psychiatrické ambulantní péče zde 
 • PLP1SM021 Provozní řád psychiatrické ambulantní péče Příloha č. 1 Dezinfekční plán zde 
 • PLP1SM023 Podpora zdraví a prevence nemoci 04 k 1. 7. 2023 zde (692.01 kB)
 • PLP1SM024 Kamerový systém v PLP zde 
 • PLP1SM025 Provozní řád kontaktního pracoviště TMT Chomutov 01 zde 
 • PLP1SM025 Provozní řád TMT Příloha č . 1_Dezinfekční plán I zde 
 • PLP1SM029 Provozní řád minigolfového hřiště zde 
 • PLP1SM030 Domácí řád - Komunitní centrum 01 k 1. 2. 2020 zde 
 • PLP1SM032 Plnění obsahu webových stránek PLP 01 k 1. 1. 2023 zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP1FO001 Seznam dokumentace PLP zde 
 • PLP1FO002 Seznam externí dokumentace zde 
 • PLP1FO003 Protokol o seznámení s obsluhou přístroje/zeřízení zde 
 • PLP1FO004 Záznam o spalování na volném prostranství zde 
 • PLP1FO006 Telefonní seznam 24 k 27. 7. 2023 zde (443.59 kB)
 • PLP1FO007 Přístupová práva zde
 • PLP1FO008 Žádost o povolení vjezdu a parkování 03 zde 
 • PLP1FO009 Souhlas s pořízením a použitím fotografie 03 k 13. 8. 2019 zde 
 • PLP1FO010 Identifikace zpracování zde 
 • PLP1FO011 Formulář pro uplatnění práv - GDPR 02 k 1. 8. 2019 zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP1SPC001 Zařazení práce do kategorií 03 k 15. 9. 2019 zde
 • PLP1SPC002 Kategorie prací 02 zde 
 • PLP1SPC003 Zabezpečení informací 03 k 30. 6. 2023 zde (1.04 MB)
 • PLP1SPC004 Balanční test zde 
 • PLP1SPC005 Záznam o zpracování kamerového systému v PLP zde 
 • PLP1SPC006 Hodnocení rizik zde 
 • PLP1SPC007 Posouzení vlivu na práva a svobody subjektů údajů zde 
 • PLP1SPC008 Zpracování osobních údajů - kamerový systém 02 k 17. 8. 2019 zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP1PR001 Statut Týmu kvality péče 05 k 1. 8. 2019 zde 
 • PLP1PR002 Statut nutriční komise 06 k 2. 6. 2021 zde
 • PLP1PR003 Informace pro návštěvy 08 k 21. 9. 2020 zde 
 • PLP1PR004 Seznam zdravotních služeb zde
 • PLP1PR005 Informace pro pacienty zde 
 • PLP1PR007 Statut Škodní a likvidační komise 03 k 20. 8. 2019 PLP1PR007 Statut Škodní a likvidační komise 03
 • PLP1PR007 Statut Škodní a likvidační komise Příloha č. 1 Členové Škodní a likvidační komise 02 k 20. 8. 2019 zde
 • PLP1PR008 Zajištění poskytování zdravotních služeb v PLP zde 
 • PLP1PR009 Příkaz ředitele - Povinnosti lékaře zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP1MP001 Metodika výběru, tvorby a sledování postupů 02 k 15. 9. 2019 zde