PL Petrohrad

5. Finanční řízení

 • PLP5SM001 Poskytování cestovních náhrad 12 k 1. 1. 2023 zde 
 • PLP5SM002 Evidence majetku 03 k 1. 1. 2021 zde 
 • PLP5SM003 Účtování a evidence zásob zde 
 • PLP5SM004 Zásady pro tvorbu opravných položek zde 
 • PLP5SM006 Depozita zde 
 • PLP5SM007 Odpisový plán zde 
 • PLP5SM008 Provedení inventarizace zde 
 • PLP5SM008 Provedení inventarizace Příloha č. 1_Seznamy inventarizačních identifikátorů 
 • PLP5SM009 Provoz dopravy 05 k 10. 9. 2019 zde 
 • PLP5SM009 Provoz dopravy Příloha č. 1_Normy spotřeby PHM zde 
 • PLP5SM009 Provoz dopravy Příloha č. 2_Pověření k řízení vozidel zde 
 • PLP5SM009 Provoz dopravy Příloha č. 3_Pověření zde 
 • PLP5SM009 Provoz dopravy Příloha č. 4_Doplňování PHM zde 
 • PLP5SM009 Provoz dopravy Příloha č. 5_Pověření k řízení zde 
 • PLP5SM010 Časové rozlišování zde 
 • PLP5SM011 Tvorba a čerpání z FKSP 10 k 1. 1. 2023 zde
 • PLP5SM012 Účtový rozvrh zde
 • PLP5SM013 Oběh účetních dokladů zde 
 • PLP5SM013 Oběh účetních dokladů Příloha č.1 Seznam pověřených zaměstnanců 05 k 1. 4. 2023 zde 
 • PLP5SM013 Oběh účetních dokladů Příloha č. 2 Limitovaný příslib zde 
 • PLP5SM013 Oběh účetních dokladů Příloha č. 3 Oprávnění s nakládáním s finančními prostředky zde 
 • PLP5SM013 Oběh účetních dokladů Příloha č. 4 Stanovení limitů pokladní hotovosti zde 
 • PLP5SM013 Oběh účetních dokladů Příloha č. 5 Kategorizace účetní jednotky 07 k 1. 1. 2023 zde
 • PLP5SM014 HACCP 03 k 1. 8. 2022 zde 
 • PLP5SM015 HACCP - resocializační kuchyňka zde 
 • PLP5SM016 Kontrolní řád zde 
 • PLP5SM017 Prováděcí pravidla pro správu pohledávek a jejich vymáhání zde 
 • PLP5SM018 Využívání výpočetní techniky a mobilních telefonů 02 zde
 • PLP5SM019 Proces uveřejňování smluv v PLP zde 
 • PLP5SM019 Proces uveřejňování smluv v PLP příloha č.  Seznam pověřených osob zde 
 • PLP5SM020 Podmínky poskytování náborového příspěvku NLZP, adiktologům, psychologům a lékařům 05 k 1.11.2021 zde 
 • Ceník č. 4 doplňkové služby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP5FO001 Žádost o bezhotovostní převod z osobního účtu pacienta zde 
 • PLP5FO006 Souhlas s ročním vyúčtováním osobního konta pacienta 02 zde 
 • PLP5FO007 Vrácené kapesné pacientů zde 
 • PLP5FO008 Žádost o vyúčtování z osobního konat pacienta zde 
 • PLP5FO009 Cestovní příkaz - malý zde 
 • PLP5FO010 Cestovní příkaz - velký 05 zde 
 • PLP5FO014 Návrh na přeřazení majetku zde 
 • PLP5FO015 Návrh na vyřazení majetku zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP5MP001 Postup inventur a inventarizace zde
 • PLP5MP002 Závodní stravování zde