Menu
PL Petrohrad

Setkání pacientů

Několikrát do roka se lidé v týmu oddělení klinické psychologie a psychoterapie snaží poskytnout prostor a čas na setkání lidí hospitalizovaných v PLP jak v minulosti, tak současně.

Jak vlastně takový den plný setkání vypadá?

V dopoledních hodinách se psychoterapeutky společně s cca 8 hospitalizovanými lidmi „nalodí“ do léčebenského minibusu a vyrazí z Petrohradu směr Chomutov. Tam se na místě, které je upřesněno na každé pozvánce, v 11:30 hodin potkají s bývalými pacienty a pacientkami. Společně usednou, rozproudí se společenská konverzace, výběr oblíbených jídel, připomínají se staré historky. Hosté utvoří větší či menší skupinky a sdílí životní zkušenosti. Po obědě se pak začnou první z nich loučit, zatímco ti, co mají chuť zakončit setkání kávou a něčím sladkým, vyrazí do kavárny Atrium na chomutovském náměstí. Tam se následně všichni rozdělí na ty, kteří se vrací minibusem do PLP a na ty, kteří odcházejí do svých domovů po vlastní ose.

K čemu setkání slouží?

Setkání mohou alespoň částečně zajišťovat kontinuitu v naší péči o lidi, kteří u nás jsou a v minulosti byli hospitalizovaní. Neztrácí kontakt s námi, ani s ostatními pacienty. To jim v budoucnu může usnadnit např. rozhodování o stabilizačním pobytu při zhoršení stavu. Dále setkání vnímáme jako společenskou událost, v rámci které můžeme uplatňovat zásady resocializace a trénovat sociální dovednosti. Pro současné i bývalé pacienty je to pak i jeden ze způsobů, jak být v kontaktu s lidmi s podobnými zkušenostmi v oblasti péče o duševní zdraví.

Kdy proběhne nejbližší setkání?

 Mrkněte na pozvánku! 

setkání

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025