Menu
PL Petrohrad

Fyzioterapie

Fyzioterapii indikuje ošetřující lékař, je zajištěna v pracovní dny. Pracoviště fyzioterapie nabízí hospitalizovaným pacientům následující terapeutické intervence:

  • vodoléčbu
  • LTV (skupinové)
  • reflexní masáž
  • individuální rehabilitaci (nácvik chůze, dechové cvičení, LTV na lůžku, měkké techniky, mobilizace, nácvik soběstačnosti, stabilizace, kondiční cvičení, lymfatické techniky, facilitace, nácvik správného držení těla a správných pohybových stereotypů, cvičení dle Kabatta, balanční cviky – hluboký stabilizační systém a jiné).
  • magnetoterapii
  • tejpování
  • solux (prohřívací technika)
  • využití posilovny a multifunkčního hřiště v rámci skupinového a individuálního LTV.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025