Menu
PL Petrohrad

Ergoterapie

Ergoterapie je součástí komplexní rehabilitace, která umožňuje osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech. Zařazení do ergoterapie probíhá na základě indikace ošetřujícího lékaře ve spolupráci s ergoterapeuty a psychology. Ergoterapie probíhá v několika formách. Ergoterapeutické pracoviště je umístěno ve vyčleněných prostorách léčebny a sestává z ergoterapeutických dílen, skleníku a zahrady. Ergoterapie probíhá také na jednotlivých stanicích, v prostorách areálu léčebny i mimo areál léčebny.

Nabízené aktivity zahrnují: 

  • individuální a skupinovou ergoterapii
  • resocializaci (nácvik denních činností)
  • dřevomodelářskou dílnu
  • keramickou dílnu
  • výtvarné dílny
  • zahradnickou činnost
  • kulturní společenské akce a výlety.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025