Menu
PL Petrohrad

Dobrovolnický program

Obnova a nové začátky dobrovolnického programu

Psychiatrická léčebna navázala v roce 2022 spolupráci s Dobrovolnickým centrem RADKA - RADKA, z.s. Hlavním účelem této spolupráce je pomoc v realizaci programu pomáhat v prevenci negativních společenských jevů, přispívat k rozvoji pozitivních životních hodnot či osobnostnímu růstu formou vhodně zvolených volnočasových aktivit. Zapojení dobrovolníků navíc zvyšuje přidanou sociální hodnotu poskytovaných služeb a vytváří kladné povědomí o dobrovolnictví, buduje občanskou společnost. Program je realizován v prostorách léčebny, a to formou mentoringového vztahu v přirozeném prostředí klientů léčebny.

Začátek roku 2022 byl nejen pro léčebnu ve znamení dobrovolnické činnosti. V důsledku pandemie Covid-19 došlo k velkému omezení či někdy úplnému ukončení dobrovolnické činnosti všech dosavadních dobrovolníků (nejčastěji v souvislosti se změnou životní situace, např. nové zaměstnání, změna zdravotního stavu, atd.). Dobrovolnické centrum RADKA se však nevzdalo a zaměřilo se na nábor nových dobrovolníků a obnovení pravidelné spolupráce s organizacemi, kterým bylo pomáháno v době pandemie. Zkušené koordinátorky dobrovolníků se objevily i u nás v PL Petrohrad, kde od podzimu 2022 zajišťovaly pravidelné dobrovolnické aktivity.
Činnost dobrovolníků je vždy pozitivně vnímána nejen ze strany samotných klientů/pacientů v jednotlivých organizacích, ale i samotným personálem. Dobrovolníci s sebou přináší nejen svůj čas, ale i své zkušenosti a dovednosti, které mohou nabídnout dále při realizaci pravidelných či jednorázových aktivit. Zároveň přináší nový, někdy trochu lidský, prvek do všedních dní, a to především u klientů v zařízeních se speciálním režimem nebo u klientů s omezeními (jako např. pacientům v PL Petrohrad atd.). Dobrovolníci se tedy stávají přirozenou součástí organizací, ve kterých působí, a tím pozitivně přispívají k blahu jejich klientů, pacientů, návštěvníků, atd.

Datum vložení: 1. 10. 2023 7:18
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2023 10:16
Autor: Správce Webu

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025