Menu
PL Petrohrad

Stanice Geronto MUŽI

Stanice GM je určena pro muže, a to zejména pro pacienty s psychickými poruchami ve stáří, pacienty s vážnými organickými duševními poruchami, kteří vykazují významný deficit poznávacích funkcí, pacienty nesoběstačné, jejichž stav vyžaduje intenzivní ošetřovatelskou péči a režim uzavřené stanice.

Kritéria k přijetí: 

  • demence
  • organický amnestický syndrom, organické psychózy, organické poruchy nálady
  • pacienti s duševní poruchou a pohybovým handicapem.

Na stanici nejsou poskytovány zdravotní služby pacientům s následujícími diagnózami: 

  • delirantní stavy způsobené dekompenzací somatického stavu a jiné závažné somatické komorbidity neřešitelné v podmínkách následné péče.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025