Menu
PL Petrohrad

Stanice M1

Stanice M1 je určena pro muže. Z hlediska délky pobytu probíhá na této stanici krátkodobá až střednědobá hospitalizace pacientů s akutní duševní poruchou nebo s dekompenzací poruchy chronické, kteří vyžadují intenzivní observaci. Stanice má charakter otevřené stanice s fakultativní možností uzavření.

Kritéria k přijetí: 

Stanice přijímá k hospitalizaci nemocné od dovršení 18. let věku v těchto diagnostických kategoriích:

  • schizofrenie, poruchy s bludy, akutní přechodná psychotická porucha, schizoafektivní porucha, psychózy spojené s užíváním alkoholu či jiných návykových látek,
  • afektivní poruchy,
  • neurotické poruchy,
  • abusus alkoholu a jiných návykových látek ve spojení s dalšími projevy duševní poruchy,
  • neorganické poruchy spánku, škodlivé užívání alkoholu či jiných návykových látek,
  • poruchy osobnosti.

Na stanici nejsou poskytovány zdravotní služby pacientům s následujícími diagnózami: 

  • poruchy příjmu potravy typu mentální anorexie a bulimie,
  • návykové a impulzivní poruchy,
  • poruchy pohlavní identity a preference,
  • mentální retardace s poruchami chování či emocí, organické poruchy s významnou poruchou poznávacích funkcí.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025