Menu
PL Petrohrad

Informace pro pacienty

Co si vzít s sebou

Co si vzít s sebou při přijetí k hospitalizaci v PLP:

Doklady:

 • občanský průkaz (cestovní pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem
 • jméno a adresu praktického lékaře a ambulantního psychiatra, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 • jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
 • rozhodnutí, oznámení nebo potvrzení o hmotné nouzi, pokud jej máte vystaveno

Oblečení:

 • pohodlné domácí oblečení
 • domácí obuv na přezutí, sportovní obuv a oblečení
 • noční košile nebo pyžamo
 • župan
 • spodní prádlo na převlečení

Hygienické potřeby:

 • zubní kartáček a zubní pastu
 • sprchové mýdlo, šampón
 • toaletní papír
 • papírové kapesníky
 • holení (nejlépe jednorázové, možno i holící strojek)
 • hygienické vložky
 • hřeben a další toaletní potřeby
 • ručník

Léky si vezměte s sebou a upozorněte na tuto skutečnost lékaře. Léky odevzdáte všeobecné sestře, která léky uloží a po ukončení hospitalizace Vám budou vráceny.

Ostatní:

 • brýle
 • naslouchadla nebo
 • jiné kompenzační pomůcky

Cenné věci:
Nedoporučujeme přinášet do léčebny cenné věci (šperky, větší obnos peněz, vkladní knížky, platební karty, klíče od bytu či auta, elektronika apod.). Pokud však budete mít tyto věci s sebou, je možné je na Vaše přání bezplatně uložit v úschově léčebny.
Ostré či jinak nebezpečné předměty budou z bezpečnostních důvodů uloženy na určeném místě na stanici.
Léčebna neodpovídá za ztrátu předmětů uložených mimo míst k tomu určených.

Brožura s informacemi k propuštění zde ke stažení.

brožura

brožura 2

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025