Menu
PL Petrohrad

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, je zařízení, které poskytuje v oblasti zdravotních služeb - psychiatrickou následnou lůžkovou péči, dále psychiatrickou ambulantní péči, péči pomocí terénních mobilních týmů v odbornosti psychiatrická sestra a zdravotní dopravu.

Zdravotní péče

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PL Petrohrad) je zařízení o 135 lůžkách. Sestává se z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 stanic. PL Petrohrad poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo toto spádové území. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18 roku věku v nepřetržitém provozu.

K diagnostické či léčebné hospitalizaci je pacient obvykle přijat na základě doporučení ambulantního specialisty, praktického lékaře, lékaře LSPP nebo RZP, či překladem z jiného zdravotnického zařízení.

V PL Petrohrad je poskytována komplexní psychiatrická péče.

Výjimku tvoří následující stavy:

Závažná somatické komorbidita, obtížně řešitelná v podmínkách následné péče. Akutní intoxikace či odvykací stav. Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách. Návykové a impulsivní poruchy. Sexuální dysfunkce, poruchy sexuální identity a preference. V PL Petrohrad se neprovádí elektrokonvulzivní léčba.

Těžištěm péče v PL Petrohrad jsou zejména tyto diagnostické kategorie: 

  • organické duševní poruchy (např. demence)
  • psychotické stavy, schizofrenní onemocnění
  • reakce na stres a poruchy adaptace.

NENÍ ÚSPĚCHU BEZ ÚSILÍ...., A TO I PO PROPUŠTĚNÍ....Váš pomocník do kapsy ke stažení zde

PP

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025