Menu
PL Petrohrad

Terénní mobilní týmy

Psychiatrická léčebna Petrohrad provozuje v regionu Lounska, Žatecka, a Podbořanska Terénní mobilní tým (TMT), který poskytuje individualizovanou péči vážně duševně nemocným lidem a koordinuje dostupné služby s ohledem na různorodé potřeby lidí v jejich přirozeném prostředí.

TMT je mezičlánkem mezi primární péčí ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou péčí. Jeho snahou je předcházet, popř. zkracovat délku hospitalizace, podpora dlouhodobě hospitalizovaných lidí s duševním onemocněním při návratu zpět do běžného života. Cílem péče je obnovení běžných sociálních rolí, znovunalezení naděje, zvyšování kompetencí a převzetí rozhodování a odpovědnosti za svůj život.

TMT za vámi přijede domů, a to jak v době, kdy se nebudete cítit dobře a budete potřebovat konzultaci s lékařem či pomoc s léky, tak i v době, kdy hledáte práci, bydlení, přátele, podporu další osoby nebo řešíte i jiné problémy. Poskytne dlouhodobou péči zahrnující psychiatrickou i sociální rehabilitaci a pomůže vám žít a fungovat ve vašem přirozeném prostředí. Všechna spolupráce bude směřovat k zotavení se z duševního onemocnění.

Služby našeho týmu můžete využít, pokud se léčíte s duševním onemocněním, jste hospitalizováni v psychiatrické nemocnici nebo léčebně. Spolupracujeme s ostatními službami v regionu včetně vašeho ošetřujícího lékaře, službami v oblasti bydlení a zaměstnání.

Pro poskytnutí služby je potřeba indikace (doporučení) lékaře.

Služby TMT jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025