PL Petrohrad

3. Léčebná péče

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách zde
 • PLP3SPOP002 Kardiopulmonální resuscitace 06 zde 
 • PLP3SPOP002 Kardiopulmonální resuscitace Příloha č. 1_Obsah resuscitačního batohu 10 k 1. 7. 2023 zde (602.93 kB)
 • PLP3SPOP004 Přiložení bandáží dolních končetin zde 
 • PLP3SPOP005 Podávání injekcí a infuzí 04 k 18.10.2022 zde
 • PLP3SPOP006 Prevence a ošetřování dekubitů a chronických ran 07 k 20. 11. 2023 zde (1.05 MB)
 • PLP3SPOP007 Katetrizace močového měchýře zde 
 • PLP3SPOP008 Podávání kyslíku 03 zde 
 • PLP3SPOP008 Podávání kyslíku Příloha č.1 Zásady pro manipulaci s tlakovými lahvemi zde 
 • PLP3SPOP009 Péče o pacienta s periferním žilním katétrem zde 
 • PLP3SPOP010 Zajištění osobní hygieny pacienta zde 
 • PLP3SPOP011 Podávání klyzmatu zde 
 • PLP3SPOP012 Zavedení nasogastrické sondy zde 
 • PLP3SPOP013 Prevence pádů 05 k 4. 8. 2020 zde 
 • PLP3SPOP014 Informace pro pozůstalé zde 
 • PLP3SPOP015 Perkutánní endoskopická gastrostomie zde 
 • PLP3SPOP016 Epicystostomie zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP3SM001 Hlášení nežádoucích událostí 08 k 28. 6. 2023 zde (831.54 kB)
 • PLP3SM001 Hlášení nežádoucích událostí Příloha č. 1 Klasifikace NU zde 
 • PLP3SM002 Používání omezovacích opatření 12 k 24. 1. 2022  zde 
 • PLP3SM003 Poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta 05 k 1. 4. 2019 zde 
 • PLP3SM004 Vyřizování stížností 09 k 1. 11. 2023 zde (813.48 kB)
 • PLP3SM005 Útěky klientů 05 k 1. 4. 2019 zde 
 • PLP3SM006 Observace pacientů 05 k 16. 10. 2023 zde (844.78 kB)
 • PLP3SM007 Postup při úmrtí pacienta 04 k 1. 3. 2022 zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace 11 k 28. 6. 2023 zde (1.26 MB)
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 1_Vstupní prohlášení 05 k 20. 4. 2019 zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 2_Vstupní vyšetření pacienta zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 3_Obsah předběžné propouštěcí zprávy Obsah propouštěcí zprávy 04 k 10. 7. 2023 zde (486.31 kB)
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 4_Kritéria pro kontaktování lékaře zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 5_Negativní revers zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 6_Řazení tiskopisů ve zdravotnické dokumentaci zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 7_Písemná žádost o pořízení výpisu, opisu nebo kopie ZD 05 k 15. 5. 2019 zde 
 • PLP3SM008 Vedení dokumentace Příloha č. 8_Seznam používaných zkratek zde 
 • PLP3SM009 Skladování, předepisování a podávání léčiv v PLP 09 k 28. 6. 2023 zde (1.04 MB)
 • PLP3SM010 Organizace zdravotních služeb v PLP 05 k 3. 7. 2020 zde 
 • PLP3SM010 Organizace zdravotních služeb v PLP Příloha č. 3 Seznam konziliárních služeb k 3. 7. 2020 zde 
 • PLP3SM010 Organizace zdravotní péče v PLP Příloha č. 1 03 k 20. 6. 2019 zde 
 • PLP3SM010 Organizace zdravotní péče v PLP Příloha č. 2 zde 
 • PLP3SM011  Příprava, skladování, distribuce a vydávání stravy a výživových produktů pro pacienty 06 k 3. 4. 2023 zde
 • PLP3SM011 Příprava, skladování, distribuce a vydávání stravy a výživových produktů pro pacienty Příloha č. 1_Seznam diet 06 k 6. 11. 2020  zde 
 • PLP3SM011 Příprava skladování distribuce vydávání stravy a výživových produktů pro pacienty  - Příloha č. 2 Záznam pacientské stravy 01 zde 
 • PLP3SM012 Prevence a kontrola infekcí v PLP 06 k 18. 6. 2020 zde 
 • PLP3SM013 Identifikace pacientů 06 k 28. 6. 2023 zde (726.61 kB)
 • PLP3SM014 Předepisování, evidence a pravidla používání návykových látek podléhajících evidenci 05 k 1. 7. 2023 zde (815.16 kB)
 • PLP3SM014 Předepisování, evidence a pravidla používání návykových látek podléhajících evidenci  Příloha č. 1 Podpisový vzor pro manipulaci s návykovými látkami v PLP zde 
 • PLP3SM015 Zajištění společenských a spirituálních potřeb pacientů 06 k 14. 7. 2020 zde 
 • PLP3SM016 Zajištění péče při jazykových, mechanických, kulturních a jiných bariérách zde 
 • PLP3SM017 Organizace ošetřovatelské péče 07 k 1. 7. 2022 zde
 • PLP3SM017 Organizace ošetřovatelské péče Příloha č. 1_Ošetřovatelská anamnéza 01 k 3. 7. 2020 zde 
 • PLP3SM018 Vedení, zpracování a evidence sociální dokumentace 04 k 25. 4. 2019 zde 
 • PLP3SM019 ÚPS 02 k 1. 5. 2019 zde 
 • PLP3SM020 Traumatologický plán 06 k 1. 10. 2021 zde 
 • PLP3SM027  Doporučený postup - status epilepticus 02 k 15. 4. 2019 zde 
 • PLP3SM028 Vedení dokumentace - Ambulance 02 k 1. 5. 2019 zde 
 • PLP3SM028 Vedení dokumentace - Ambulance Příloha č. 1 Písemná žádost o pořízení výpisu ZD zde
 • PLP3SM029 Sledování a léčba bolesti 05 k 7. 11. 2022 zde
 • PLP3SM030 Postup při anafylaktické reakci zde 
 • PLP3SM031 Práce s pacientem se suicidiálním jednáním a sebepoškozováním zde 
 • PLP3SM032 Režim fungování resocializačních lůžek v PLP 01 k 1. 10. 2021 zde 
 • PLP3SM033 Péče o pacienty s nařízeným ochranným léčením - ústavním 01 k 1. 8. 2023 zde (895.6 kB)
 • PLP3SM033 Péče o pacienty s nařízeným ochranným léčením - ústavním Příloha č. 1 _ Úschova mobilního telefonu při výkonu OL 01 k 1. 8. 2023 zde (356.83 kB)
 • PLP3SM033 Péče o pacienty s nařízeným ochranným léčením - ústavním Příloha č. 2 _ Informace pro pacienty zařazené v režimu výkonu ochranného léčení 01 k 1. 8. 2023 zde (728.2 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP3FO002 Záznam o polohování pacienta zde 
 • PLP3FO003 Životopis pacienta zde 
 • PLP3FO007 Protokol o předání těla zemřelého zde
 • PLP3FO006 Šatní lístek Muži 02 k 21. 7. 2020 zde 
 • PLP3FO006 Šatní lístek Ženy 02 k 21. 7. 2020 zde 
 • PLP3FO008 Práva a povinnosti pacientů 05 k 20. 6. 2019 zde 
 •                       Práva pacientů AJ zde 
 •                       Práva pacientů NJ zde 
 •                       Práva pacientů RJ zde 
 • PLP3FO009 Dodatečné hlášení změn a počtu diet zde 
 • PLP3FO010 Strukturovaný dotazník pro příbuzné pacienta zde 
 • PLP3FO011 Měření teplot v lednici zde 
 • PLP3FO017 Kreditní list 06 k 15. 9. 2019 zde 
 • PLP3FO018 Test hodin zde 
 • PLP3FO020 Soupis pozůstalosti zde 
 • PLP3FO025 Souhlas se zveřejněním fotografie zde 
 • PLP3FO026 Měření teploty v místnosti zde
 • PLP3FO027 Poučení o podmínkách OL zde
 • PLP3FO028 Hlášení nežádoucí události zde 
 • PLP3FO029 Bilance tekutin zde 
 • PLP3FO030 Zproštění mlčenlivosti zde 
 • PLP3FO031 Informovaný souhlas s odběrem krve HIV zde 
 • PLP3FO032 Souhlas s uveřejněním díla zde 
 • PLP3FO033 Informace o zpracování osobních údajů - pacienti 03 k 1. 1. 2021 zde 
 • PLP3FO034 Informace o zpracování osobních údajů – pacienti čl. 14 verze 02 k 1. 1. 2021 zde
 • PLP3FO035 Evidence prádla 01 k 1.6.2021 zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP3SPC001 Povinná hlášení zde 
 • PLP3SPC002 Přehled terapie neodkladných stavů 04 k 1. 7. 2023 zde (604.28 kB)
 • PLP3SPC003 Seznam vybavení sanitního vozu 03 k 24. 7. 2023 zde (582.28 kB)
 • PLP3SPC005 Vybavení pro neodkladnou první pomoc zde 
 • PLP3SPC006 Spirituální a pastorační péče 02 k 22. 6. 2020 zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP3MP001 Postup při poranění 02 k 15. 9. 2019 zde 
 • PLP3MP002 Postup při hromadném výskytu akutního průjmového onemocnění 02 k 1. 8. 2022 zde 
 • PLP3MP003 Postup při ztrátě klíče pacientem 01 k 1.2.2022 zde 
 • PLP3MP004 Pravidla pro návštěvy - postup pro personál 01 k 1. 5. 2022 - zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP3PR001 Etický kodex sestry 01 k 1. 2. 2020 zde 
 • PLP3PR002 Etický kodex lékařů 01 k 1. 2. 2020 zde