Menu
PL Petrohrad

Akreditace pro vzdělávání

Lékař - Vzdělávání v základním kmeni - psychiatrickém

Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., získává oprávnění k provádění vzdělávání v základním kmeni - psychiatrickém. Akreditace byla udělena do 27. 9. 2024

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci, byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., akreditace ve vzdělávání praktické části OM 1, OM 2, OM 3 a OM 4 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání ,,Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v psychiatrii". Akreditace byla udělena do 30. 11. 2026.

Klinická psychologie

Psychiatrické léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci, byla rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR 32185/2023-13/ONP prodloužena akreditace pro obor specializačního vzdělávání „Klinická psychologie“. Akreditace byla prodloužena do:  31. 5. 2029.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025