Menu
PL Petrohrad

Kvalita péče

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, nejvyšší prioritou. Naše práce je zaměřena na kontinuální zvyšování kvality.

Naše vize:

  • zvýšení efektivity psychiatrické péče
  • poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče
  • spokojený pacient
  • kvalifikovaný, spokojený a přívětivý personál
  • dobré jméno zdravotnického zařízení
  • omezení stigmatizace duševně nemocných
  • dobré jméno zařízení.

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla ve vydaných vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech léčebny. Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme preventivní opatření. Jsme zapojeni do centrálního sledování nežádoucích událostí shnu.uzis.cz.

Dne 28. 8. 2023 proběhlo v Psychiatriclé léčebně Petrohrad, příspěvkové organizaci, snad již tradičně "Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb". Na základě certifikačního šetření, které bylo opět úspěšné, jsme obdrželi od certifikační společnosti T Cert, s. r. o., „Certifikát kvality a bezpečí zdravotních služeb“, který je platný do 2. 9. 2026.

CERTIFIKÁT

Certifikát HK_Psychiatrická léčebna Petrohrad.pdf (532.28 kB)

 

                                                           logo logo

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025