Menu
PL Petrohrad

Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče představuje zásadní změnu v systému. Je to dlouhodobý proces, na kterém se již několik let pracuje a který ještě nějakou dobu potrvá. Změny se týkají  hlavně celého systému péče o lidi s duševním onemocněním. Současný model péče nedostatečně zajišťuje podporu pacientů v jejich vlastním sociálním prostředí, spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými složkami poskytovatelů péče o duševně nemocné. Komunitní služby (ve vlastním prostředí pacientů/klientů) existují jen na některých místech, tedy je jich stále nedostatek. Cílem reformy je zejména zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním, která je úzce spjata s naplňováním lidských práv lidí s duševním onemocněním, a proto se v rámci reformy klade důraz na uplatňování, prosazování a naplňování jejich práv obsažených především v úmluvě OSN „O právech lidí se zdravotním postižením“. Aby mohly být tyto cíle naplněny, je potřeba restrukturalizovat služby, vytvořit funkční sítě zařízení poskytujících péči, změnit přístup a myšlení pracovníků poskytujících péči. Systém péče musí být schopen poskytovat pomoc v léčení duševního onemocnění, zároveň musí poskytnout pomoc a podporu ve všech potřebných oblastech pacientova/klientova života, tedy celkový zdravotní stav, bydlení, práce, sociální a společenský status atd. V rámci probíhající reformy v PLP byl "Výkonným výborem" schválen postup transformace, tj. "transformačního plán PLP". 

Připomínky zasílejte na ladislav.henlin@plpetrohrad.cz

Strategie reformy v Ústeckém kraji, klikněte na obrázek pro stažení:

SRPP

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025