Menu
PL Petrohrad

Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče představuje zásadní změnu v systému. Je to dlouhodobý proces, na kterém se již několik let pracuje a který ještě nějakou dobu potrvá. Změny se týkají  hlavně celého systému péče o lidi s duševním onemocněním. Současný model péče nedostatečně zajišťuje podporu pacientů v jejich vlastním sociálním prostředí, spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými složkami poskytovatelů péče o duševně nemocné. Komunitní služby (ve vlastním prostředí pacientů/klientů) existují jen na některých místech, tedy je jich stále nedostatek. Cílem reformy je zejména zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním, která je úzce spjata s naplňováním lidských práv lidí s duševním onemocněním, a proto se v rámci reformy klade důraz na uplatňování, prosazování a naplňování jejich práv obsažených především v úmluvě OSN „O právech lidí se zdravotním postižením“.  V rámci pokračování v reformě v PLP byla "Komisí Ministerstva zdravotnictví" schválena aktualizace transformačního plán PLP" viz aktualizace Typ: PDF dokument, Velikost: 1.53 MB

Připomínky zasílejte na ladislav.henlin@plpetrohrad.cz

Strategie reformy v Ústeckém kraji, klikněte na obrázek pro stažení:

SRPP

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025