Menu
PL Petrohrad

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší jak 500.000,--Kč bez DPH jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025