PL Petrohrad

2. Řízení dokumentů

 • PLP2SM001 Spisový řád 06 k 1. 6. 2022 - zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 1 Spisový a skartační plán 03 k 1. 6. 2022 zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Vzor seznamu dokumentů přidaných do spisovny 02 k 1. 6. 2022 - zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 3 Vzor výpůjčního lístku spisovny 03 k 1. 6. 2022 - zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 4 Vzor skartačního návrhu 02 k 1. 6. 2022 zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 5 Vzor seznamu dokumentů předložených ke skartačnímu řízení 02 k 1. 6. 2022 - zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 6 Protokol o předání archiválií do archivu 03 k 1. 6. 2022 - zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 7 Vzor štítku na archivní krabici 02 k 1. 6. 2022 - zde
 • PLP2SM001 Spisový a skartační řád Příloha č. 8 Výčet používaných evidencí dokumentů včetně struktury evidenčního čísla 02 k 1. 6. 2022 - zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PLP2FO002  Záznam o seznámení s dokumentem zde
 • PLP2FO004 Tabulak revizí dokumentu zde 
 • PLP2FO006 Prezenční listina zde 
 • PLP2FO007 Zápis z porady zde 
 • PLP2FO008 Auditní list zde