Menu
PL Petrohrad

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou umožněny každý den. Nejvhodnější doba pro návštěvu je od  15:00 do 17:00 hodin, v sobodu, v neděli a o svátcích v době od 10:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. Návštěvám je vyhrazena návštěvní místnost nebo je možné využít areál léčebny, vyjma jednotlivých stanic. Po dohodě s lékařem lze návštěvu uskutečnit i na stanici. 

Většina terapeutických aktivit probíhá v dopoledních hodinách. Výše uvedené návštěvní hodiny jsou pouze orientační s ohledem na probíhající léčebný režim a terapii.

Návštěvy nezletilým osobám nedoporučujeme, možné jsou pouze v doprovodu jiné plně svéprávné dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu návštěvy zodpovědnost, a to vždy po předchozím projednání a se souhlasem ošetřujícího lékaře. Personál má právo, v případě naléhavé situace, návštěvu přerušit! Ředitel léčebny je oprávněn z provozních, hygienických, epidemiologických či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.

Detailní informace k návštěvám pacienta. Typ: PDF dokument, Velikost: 493.35 kB

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025