PL Petrohrad

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

PETROHRAD p.o.

Informace pro návštěvy

Z důvodu opětovného výskytu onemocnění Covid-19 v léčebně jsou od 6. 2. 2023 do odvolání v celé léčebně zakázány návštěvy pacientů.

Výjimku tvoří návštěvy opatrovníků a sociálních služeb stanic ŽENY, Geronto muži, Geronto ženy a muži M2. Tyto osoby jsou však po celou dobu návštěvy povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest. 

 

Doporučení pacientůmnávštěvám 

V této souvislosti Vám doporučujeme používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách léčebny.
Aktuální vývoj epidemie onemocnění covid-19 v celé republice i dalších evropských státech není příznivý. Je stále více znatelné zrychlení tempa šíření epidemie vedoucí k nárůstu počtu případů onemocnění. Nadále pokračuje komunitní přenos v populaci. Nárůst počtu onemocnění je z velké části ovlivněn vznikem nových subvariant varianty omikron.
Současná strategie boje proti onemocnění covid-19 v ČR není založena na plošných restriktivních opatřeních, vzhledem k výše uvedenému však Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, doporučuje všem poskytovatelům zdravotní lůžkové i ambulantní péče a poskytovatelům sociálních služeb na území Ústeckého kraje zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u ambulantních pacientů a dále u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.
Za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, resp. těsnit a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí, včetně nosu.
Předem Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci v rámci daného doporučení.

Doporučená doba návštěv je každou středu od 13:30 do 15:30 hodin, v neděli a o svátcích v době od 10:00 do 11:30 hodinod 13:30 do 16:30 hodin. Návštěvy nezletilým osobám nedoporučujeme, možné jsou pouze v doprovodu jiné plně svéprávné dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu návštěvy zodpovědnost, a to vždy po předchozím projednání a se souhlasem ošetřujícího lékaře. Personál má právo, v případě naléhavé situace, návštěvu přerušit! Ředitel léčebny je oprávněn z provozních, hygienických, epidemiologických či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.

 

 

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025

Najdete nás také zde

facebook

CERTIFIKACE

logo