Menu
PL Petrohrad

Objednávka stravy / Docházka

1. STRAVA

Zaměstnanci PLP si mohou stravu objednat pomocí následujících odkazů: 

A) mimo léčebnu

B) z léčebny  

2. DOCHÁZKA

Zaměstnanci PLP mohou nahlédnout do svojí evidence docházky v docházkové systému pomocí následujícího odkazu: docházka

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025