Menu
PL Petrohrad

Farma Valeč

Farma Valeč

far

Datum vložení: 12. 4. 2016 15:48
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2016 15:50

Projekty

IROP

1. Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/
0006748

2. Komunitní centrum PL Petrohrad

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025